ChronTech Pharma AB

Tripep har identifierat den aktiva komponenten från GPG (alfa)HGA, ny läkemedelskandidat mot HIV

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 11:08 CET

Det O-listenoterade bioteknikbolaget Tripep AB (publ) i Huddinge har identifierat en helt ny läkemedelskandidat mot HIV. Den nya läkemedelskandidaten benämns ?HGA.

-"Detta är ett genombrott. En helt ny substans med en ny verkningsmekanism som med all säkerhet kommer att öka de terapeutiska möjligheterna vid behandling av HIV och AIDS och ger hopp åt patienter med virus som utvecklat resistens mot befintliga läkemedel", kommenterar professor William W. Hall, University College och S:t Vincent Hospital i Dublin samt medlem av bolagets vetenskapliga råd.

Tripep bildades 1997 för att utvärdera det potentiella anti-HIV medlet GPG, som hämmade HIV i provrörsförsök. Test på människa med GPG blev dock en besvikelse. Tripep har därefter kunnat visa att GPG inte fungerade i de kliniska testerna på människa på grund av att GPG först måste omvandlas i blodet. En sådan omvandling sker inte i människoblod men i exempelvis kalvblod som normalt tillsätts i provrörsförsök och man får då en aktiv substans som hämmar förökningen av HIV. Därav anledningen att GPG bara fungerade i provrörsförsök med tillsats av just kalvblod men inte i försök med enbart människoblod.

Tripep har nu i samarbete med forskare på Karolinska Institutet vid Huddinge Universitetssjukhus, forskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Rega-institutet i Belgien, bestämt den kemiska strukturen hos den aktiva substansen. Substansen, som är en liten molekyl, kallas (alfa)HGA. Med hjälp av det organkemiska syntesbolaget Chemilia har Tripep tagit fram en metod för att kemiskt framställa (alfa)HGA. I provrörstester utan tillsats av kalvblod, d.v.s. i försök med enbart människoblod hämmar det kemiskt framställda (alfa)HGA förökningen av HIV vilket inte GPG gör under motsvarande förhållanden. (alfa)HGA har en verkningsmekanism som helt skiljer sig från de läkemedel som finns på marknaden idag. Detta innebär att medlet verkar även på dem som utvecklat resistens mot befintliga bromsmediciner.

Tripeps ordförande Rolf L. Nordström är mycket nöjd: -"Resultaten visar att det var rätt att ta tillvara den kunskap som genererats genom arbetet med GPG och innebär en revansch för Tripeps forskare".

– "Utvecklingsarbetet med Tripeps nya läkemedelskandidat (alfa)HGA kommer nu att koncentreras på att förbereda medlet för kliniska tester på människa", säger företagets forskningschef professor Anders Vahlne.

För ytterligare information kontakta:
Anders Vahlne, Forskningschef, Tripep AB
Tel: 08-5858 1313, mobil: 0709-28 05 28
e-post: anders.vahlne@labmed.ki.se

Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade teknologier:

- forskning och utveckling av en bromsmedicin mot HIV,
- preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C samt
- teknologiplattformen RAS®.

För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se