ChronTech Pharma AB

Tripep säkerställer finansiering om 21 MSEK genom private placement

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 08:49 CEST

Styrelsen i Tripep AB (publ) har, med stöd av bemyndiganden från ordinarie bolagsstämman, beslutat att genomföra ett private placement som tillför Tripep 21,25 MSEK exklusive emissionskostnader.

Transaktionen genomförs som en nyemission av 1,4 miljoner aktier och försäljning av 1,1 miljoner återköpta aktier. Aktierna säljs till ett pris av 8,50 kr per aktie, vilket motsvarar den genomsnittliga börskursen i Tripep under veckan som föregick beslutet.

Tripep kommer att i samarbete med sin finansiella rådgivare, den irländska fondkommissionären NCB, placera aktierna till en sluten krets privata investerare. För att säkerställa transaktionens genomförande kommer ett av Tripeps styrelseordförande Rolf L Nordström kontrollerat
bolag att garantera hela transaktionen.

Den nu beslutade finansieringen minskar behovet av en sekundärnotering
på Alternative Investment Market (AIM) vid Londonbörsen och Tripeps
styrelse har därför beslutat att tills vidare lägga planerna på en
sekundärnotering på is.
 
"Det är positivt att finansieringen nu med god marginal är ordnad för
hela fas I/II kliniska studien på HIV-infekterade patienter med vår
läkemedelskandidat alfaHGA. Vi kan nu fokusera oss helt på denna studie,
vilken efter de positiva tox-resultaten vi just erhållit kan planeras
starta tidigt nästa år", säger Tripeps styrelseordförande Rolf L.
Nordström.

Se även en denna dag utfärdat pressmeddelande beträffande positiva
resultat från säkerhets- och toxikologistudier på Tripeps
antiHIV-läkemedelskandidat alfaHGA.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rolf Nordström, Ordförande, Tripep AB (publ)

Tel: +44 20 7839 8686, mobil: +44 7776 137 400
E-mail: rolf.l.nordstrom@btinternet.com
 
Anders Vahlne, verkställande direktör och forskningschef, Tripep AB
(publ)
Tel: 035 31755, mobil: 0709-28 05 28
E-mail: anders.vahlne@labmed.ki.se
 
Conor McCarthy, NCB, Dublin, Ireland

Tel: +353 1 611 5989, mobil: +353 87 290 0409
E-mail: conor.mccarthy@ncb.ie
 
Lisa Baderoon, Buchanan Communications
Tel: + 44 20 7466 5000, mobil: +44 7721 413 496
E-mail: lisab@buchanan.uk.com
 
Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och
kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade och
patentsökta teknologier:
forskning och utveckling av alfaHGA, en bromsmedicin mot HIV,
preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och
profylaktiska
vacciner mot HIV och Hepatit C samt teknologiplattformen RAS®.
via intressebolaget VLP Biotech Inc. ta fram vaccin mot
influensa,allergi
och Alzheimers sjukdom.


För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida
www.tripep.se
 
NCB Stockbrokers is Ireland's largest independent investment house. Its
businesses comprise of Equities, Corporate Finance, Fixed Income,
Wealth Management, Specialist Asset Management, Private Equity,
Moneybroking and Investment Funds. NCB Stockbrokers Ltd is a member of
the Irish Stock Exchange and the London Stock Exchange and is authorised
by the Irish Financial Services Regulatory Authority under the Stock
Exchange Act, 1995.
 
www.ncbdirect.com