ChronTech Pharma AB

Tripeps årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 09:53 CET

Tripep AB (publ.) kommer den 20 mars 2006 att distribuera bolagets
årsredovisning till samtliga aktieägare.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.tripep.se

Bolaget meddelar också att rapportdatum för första kvartalsrapporten
ändrats till fredagen den 12 maj 2006.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se


Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och
kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade och
patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande områden:
- forskning och utveckling av alfaHGA, en bromsmedicin mot HIV,
- forskning och utveckling av ChronVac-C®, ett terapeutiskt vaccin mot
Hepatit C.
- preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och
profylaktiska
vacciner mot influensa A och HIV
- teknologiplattformen RAS®.

För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida
www.tripep.se