ChronTech Pharma AB

Tripeps nyemission

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:23 CESTTripeps styrelse beslutade den 11 augusti 2008 med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 9 april 2008 om att genomföra en nyemission om högst 8 067 978
Units, vilken vid fullteckning skulle tillföra bolaget ca 16,1 MSEK före
emissionskostnader. Emissionen har i dagsläget tillfört Tripep ca 3,4 MSEK före
emissionskostnader. 14,7 procent har tecknats och betalats med företrädesrätt
medan 6,6 procent har tecknats och betalats utan företrädesrätt.För ytterligare information, vänligen kontakt:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
e-post: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om Tripep
Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras
patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande
forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal®, det terapeutiska hepatit
C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad
på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer
information, se www.tripep.se