ChronTech Pharma AB

Tripeps nyemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 13:08 CET

Det preliminära resultatet avseende Tripeps nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare visar att den övertecknades med mycket stor marginal
(cirka 150%). Genom nyemissionen tillförs Tripep cirka 17,8 MSEK före
emissionskostnader. Det slutgiltiga utfallet av nyemissionen kommer att
offentliggöras omkring den 30 december 2009.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas
aktier enligt de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning lämnas
omkring den 30 december 2009. Endast tecknare som erhåller tilldelning meddelas.
Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Tripep med 35 575 314 till 71 150 628.
Tripeps aktiekapital ökar med 1 067 259,42 kronor till 2 134 518,84 kronor.

"Uppslutningen kring emissionen är fantastisk. Det är glädjande att såväl våra
gamla aktieägare som nya intressenter visat oss ett så stort förtroende.
Emissionslikviden gör det nu möjligt för oss att utveckla våra projekt under
2010 enligt den plan som beskrevs i prospekt. Det är med stor spänning vi ser
fram emot ett händelserikt nytt år och vi önskar alla våra aktieägare en God Jul
och ett Gott Nytt År", säger Tripeps VD Anders Vahlne.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om Tripep
Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras
patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande
forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal®, det terapeutiska hepatit
C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad
på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer
information, se www.tripep.se