Microsoft Sverige AB

TripleB väljer Azure för ny visselblåsartjänst

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 11:19 CET

Hållbarhetskonsulten TripleB har valt Microsoft Azure för sin nya meddelandetjänst  Whistleblowing Centre som ger anställda en möjlighet att informera sin arbetsgivare om känslig information utan att behöva röja sin identitet. Det är ett centralt hållbarhetsverktyg för styrelse och ledning att följa upp verksamhetens uppförandekod. TripleB:s grundare har över 10 års erfarenhet av att utveckla och mäta affärsdrivande hållbarhetsarbete, i Sverige och internationellt.

Med tjänsten visar företaget att man vill verka för god affärsetik. Den ger en möjlighet för styrelse och ledning att snabbt agera på oegentligheter eller avvikelser från de egna affärsetiska riktlinjerna.

- Det är viktigt att erbjuda en extern tjänst som medarbetarna litar på, annars löper företaget större risk att medarbetare förblir tysta eller vänder sig direkt till media. Microsoft Azure är centralt för att kunna säkerställa en process med högsta säkerhet och tillgänglighet, säger Gunilla Hadders, vd för TripleB och en av grundarna till den nya meddelandetjänsten, så kallad intern whistleblowing.

Systemet är webbaserat och informationen skyddas genom asymmetrisk kryptering. Den följer Datainspektionens riktlinjer och anpassas efter nationell lagstiftning.

- Med Windows Azure drivs TripleB tjänsten enligt mycket högt ställda säkerhetskrav både vad gäller tillgänglighet och skydd av data. Microsofts plattform ger en flexibel och kostnadseffektiv lösning för såväl mindre företag som internationella koncerner, säger Daniel Akenine, Nationell Teknisk Chef på Microsoft Sverige

- Att erbjuda en meddelandetjänst till sina medarbetare ger styrelse och ledning en ökad möjlighet att agera snabbt och inhouse på misstankar om oegentligheter. Internationell lagstiftning driver på, säger Karin Henriksson och Gunilla Hadders, grundare.

Kontakt:
Gunilla Hadders
Telefon: +46 (0)70 214 88 73
E-mail: gunilla.hadders@tripleb.se


Microsoft grundades 1975 och är ett världsledande teknikföretag som vill hjälpa företag och privatpersoner att nå sin fulla potential. På Microsoft Sverige leder vi marknaden genom våra drygt 600 medarbetare som dagligen arbetar för att göra livet enklare för alla.