Finansförbundet

Trist syn på bankerna erbjudande att hjälpa till i skolorna

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 13:00 CET

Trist syn på bankernas erbjudande att hjälpa till i skolorna

I PI morgon den 4 nov kunde vi höra en privatekonom från Nordea och en lärare från Åsö vuxengymnasium debattera bankernas erbjudanden att komma till ungdomsskolan och ge undervisning i vardagsekonomi. Från bankhåll framhölls många ungdomars bristande kunskap i vardagsekonomiska samband. Detta är f ö också något som påvisas i den stora satsning på finansiell folkbildning ”Gilla din ekonomi” som på regeringens uppdrag drivs av Finansinspektionen.

-          Om det är så att skolan inte har lyckats med denna utbildningsinsats borde man kunna ta emot erbjudandet från bankhåll – som givetvis ska ske utan marknadsföring av den enskilda banken - utan att blanda in påståenden som att bankerna är inte lämpliga att undervisa ungdomar eftersom de är skyldiga till hela den pågående finanskrisen, säger Lillemor Smedenvall, förbundsordförande i Finansförbundet..

-          Personal från bankerna borde tvärtom vara mycket lämpliga i dessa sammanhang eftersom det är de som träffar kunder med små och stora ekonomiska frågor i privatlivet.

-          Det är trist om en ensidig och kanske inte helt initierad syn på bankernas roll i samhället ska beröva skolorna och eleverna en möjlighet till bättre kunskaper i frågor om sparande, budget, lån och mycket annat som är så grundläggande för att klara sig bra i dagens samhälle.

FINANSFÖRBUNDET

Lillemor Smedenvall                                       

Förbundsordförande

0706 638 03 91

 Leif Karlsson

Informationschef

0704 130 310