Tritech Technology AB

Tritech och Landis + Gyr i samarbete för att leverera Meshnet-uppkopplade Smarta Elmätare

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 10:22 CET

Stockholm den 3e februari, 2011 - Tritech och Landis + Gyr har tecknat ett ramavtal för införlivande av Tritechs kommunikationslösning Meshnet i Landis + Gyrs sortiment av modulära Smarta Elmätare. Leveranserna av Meshnet-lösningen till Helsingfors Energi i Finland kommer att äga rum från början av 2011.
Cirka 200 000 änd-punkter kommer att installeras till slutet av 2012. I en del av dessa mätare kommer Tritech Meshnet att användas med Landis + Gyr E350 mätare.
 
"Samarbetet med Landis + Gyr, en av världens största leverantörer inom detta segment, är en viktig milstolpe för Tritech, säger Christer Österlind, BU chef för Tritech Products. "Allteftersom marknaden för smarta energimätare mognar kommer horisontell segmentering och en högre grad av specialisering att vara avgörande för att uppfylla marknadens och kundernas krav. Jag är glad att Landis + Gyr har vänt sig till oss för att komplettera sin imponerande produktportfölj med Meshnet för Helsingfors- projektet och för kommande projekt i Europa ".
Projektet är ett viktigt steg då Helsingfors Energi ska förbättra servicenivån för sina kunder. Systemet möjliggör on-line övervakning av slutanvändarnas konsumtion av el, en viktig funktion för kunder som vill bidra till ett hållbart samhälle genom att minska energiförbrukningen.

Marknaden för smarta energimätare i Europa väntas växa 18 % per år de närmaste 5-10 åren. Ny funktionalitet för smart mätning utvecklas snabbt med ökande komplexitetsgrad. Som utvecklingen fortsätter, kommer betydelsen av tillförlitliga och kostnadseffektiva kommunikationslösningar att öka betydligt. Radiobaserade meshnät har fått stort genomslag på marknaden på grund av sin förmåga att möta både dagens och morgondagens krav. 

För ytterligare information kontakta:

Christer Österlind, Business Unit Manager, Tritech Products AB, tel +46 410 12191

Om Tritech

Meshnet är resultatet av mer än 10 år av utveckling och leverans av storskaliga trådlösa mesh-nätverk. I nära samarbete med kunder har Tritech utvecklat begreppet radio-mesh nätverk till en industriell högkvalitativ kommunikationslösning för smart elmätning och andra krävande applikationer inom maskin till maskin-kommunikation. I slutet av 2010 var över 200 000 radioenheter i drift i Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och Nederländerna.
Meshnet är en lösning som ägs av Tritech AB, ett svenskt forsknings-och ingenjörsföretag som grundades 1991, med över 130 anställda. Tritech är idag den ledande europeiska av meshade nätverkslösningar för M2M kommunikation.


Om Landis + Gyr
Landis+Gyr är ledande leverantör av integrerade energihanteringslösningar som skräddarsys efter energibolagens behov. Med en global närvaro och ett rykte för kvalitet och innovation, är Landis + Gyr unik i sin förmåga att leverera kompletta avancerade lösningar för energimätning. Idag erbjuder företaget den bredaste portföljen av produkter och tjänster inom energimätningsbranschen, och banar väg för nästa generation av smarta nät. Med en omsättning på mer än 1,25 miljarder USD finns Landis + Gyr i 30 länder på fem kontinenter, och sysselsätter nästan 5 000 personer vars enda uppgift är att hjälpa världen hantera energi på bättre sätt.