CredoAkademin

Tro & vetenskapsdebatten fortsätter!

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 16:14 CET

Diskussionen om relationen mellan religion och vetenskap är levande och högaktuell. Nyateismens religionskritik hörs och syns ofta, men också en mer nyanserad och djupgående diskussion fördes under helgen i två "Under strecket"-artiklar i Svenska Dagbladet.

Under helgen 26-28 mars arrangerar föreningen Apologia konferensen ”Tro & Vetenskap” med ambitionen att fördjupa förståelsen av en av vår tids huvudfrågor. Konferensens huvudtalare är John Lennox, professor i matematik samt docent i vetenskapsfilosofi i Oxford.

John Lennox har mött Christopher Hitchens och Richard Dawkins i flera debatter, och är nu aktuell med konferensen "Tro & vetenskap" samt med boken "Guds dödgrävare" som släpps i dagarna.

Som en framstående vetenskapsman har Lennox uppmärksammats just för sin ambition att pröva nyateismens anspråk på vetenskapliga grunder. Melanie Phillips från Daily Telegraph och The spectator säger t ex. om ”Guds dödgrävare":

"[Den här boken] är enligt min mening en skoningslös demolering av Dawkins alltför långtgående slutsatser...i sin bok Illusionen om Gud. Än mer förödande blir den eftersom Lennox angriper honom på vetenskapens egna premisser.

Flera viktiga aspekter av denna debatt går ofta förlorade. Vad är vetenskap, detta till synes självklara begrepp? Hur förhåller sig vetenskapen till världsåskådningarna? Kan vetenskapen förklara allt eller har den en gräns? Lennox tar sig an dessa frågor med skarp blick, ödmjuk framtoning och stringenta resonemang.

För information om konferensen "Tro & vetenskap", besök www.apologia.nu

Recensionsex av "Guds dödgrävare" rekvireras via e-post till credoakademin@credo.nu

Kontakta Stefan Gustavsson på CredoAkademin för mer information: stefan.gustavsson@credo.nu, 070-8433162