Troax AB

Troax engagemang skapar säkrare produkter

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 11:58 CEST

Standarder skapar ett gemensamt sätt att arbeta. Sveriges organ SIS är bland annat medlem i den internationella standardiseringsorganisationen ISO.
Troax som arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av maskinskydd har i över sex år varit aktiv i dessa expertgrupper.
För revisionen av bland annat standarden EN 1088 har Troax haft en nyckelroll.

Kim Dahl, ansvarig för direktiv-och standarder på Troax i Hillerstorp, berättar:
- För oss på Troax kommer arbetet med standardisering och normer och då framför allt ISO och EN, alltid vara av yttersta vikt. För det är just standarder som är vår guide för att utforma och konstruera säkra produkter, fortsätter Kim.

Vi har valt att aktivt medverka i dessa expertgrupper, enbart för att människor som arbetar i och runt våra produkter ska känna sig hundra procent säkra och ha kunskapen om att våra produkter och lösningar uppfyller gällande direktiv och normer.

-    I mer än sex år har Troax deltagit i detta arbete. Vi har sett hur saker och ting har
förändrats under den tiden. Vi har sett hur inställningen till standarder har ändrats från tveksamhet till något positivt och hur normer har hjälpt oss i vår egen utveckling. Detta är något vi vill fortsätta vara en del av och det vi vill ge våra kunder.

Innovation- och framtida utveckling får inte hämmas

Vårt mål är att fortsätta vara världsledande, på alla nivåer och vi är fast beslutna om att innovativa lösningar och framtida utveckling inte får hämmas av standarder.

Den gamla standarden EN 1088 var svårtolkad och har nu reviderats till EN 14119. Tyngdpunkten har legat på att uppfylla marknadens krav och hur man kan förutse och undvika manipulation av lås och förreglingsdon, avslutar Kim.
Om du vill ha mer information om vårt standardiseringarbete eller om du vill veta mer om standarder, kontakta Kim Dahl. 

Kim Dahl. Ansvarig för direktiv-och standarder, Troax AB
Tel: +46 (0)370 - 828 30, e-post: kim.dahl@troax.com

Troax-gruppen finns idag representerat i 26 länder varav 17 som egna säljbolag och produktionsanläggningar i Sverige och England. Till bygg- och fastighetsmarknaden tillverkas och säljs lägenhetsförråd samt låsbara garage. Maskinskydd, förråds- och lagerväggssystem, näthyllor samt rasskydd för pallställ är produkter vi tillverkar för industrin. Totalt är vi ca 300 anställda och omsätter ca MEUR 65.