Troax AB

Troax-gruppen förvärvas av Accent Equity - satsar på tillväxt genom internationell expansion

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 15:36 CET

Troax med huvudsäte i småländska Hillerstorp grundandes för över 50 år sedan. Företagets internationella expansion inleddes redan på 1970-talet och Troax finns idag på 25 marknader. Huvuddelen av företagets export går till europeiska länder men försäljning sker även i Turkiet, USA, Sydkorea och Japan. Nästa expansionsområde är Kina.

Företagets huvudfabrik ligger i Hillerstorp med en knapp tredjedel av antalet anställda. En mindre anläggning finns i Kingswinford nära Birmingham i England och säljande personal finns på alla huvudmarknader.

Troax utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer ett brett sortiment av nätväggar, maskinskydd och patenterade låsanordningar som marknadsförs och säljs i de tre industrisegmenten Maskinskydd, Materialhantering och Logistik samt Egendomsskydd. Den globala marknaden för dessa produkter uppskattas till 8-9 miljarder kronor.

– Troax är ett fint svenskt företag som proaktivt anpassat sig till resurssnål produktion och en stark säljkultur, säger Niklas Sloutski, VD på Accent Equity Partners AB – rådgivare åt Accent Equity. Företaget är världsledande på en fragmenterad marknad. Vår ambition är att, tillsammans med ledning och anställda, öka tillväxten på existerande och nya marknader och befästa Troax världsledande position. Detta skall ske både på organisk väg och genom kompletterande förvärv.

– Vi har haft en fin utveckling med Gunnebo som ägare under många år, säger Thomas Widstrand, VD i Troax. Nu får vi en ny stark ägare i form av Accent. Det är min övertygelse att detta kommer att leda till ett ökat fokus på mervärde till våra kunder och att vi i större utsträckning kan möta önskemål och krav från marknaden.

Gunnebo AB, som ägt Troax sedan 1994, har beslutat sig för att avyttra företaget av strategiska skäl.

För ytterligare information, v g kontakta:

Niklas Sloutski, VD Accent Equity Partners AB, telefon 070-300 99 59,

Thomas Widstrand, VD Troax, telefon 070-5471810. www.troax.com

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna bland riskkapitalbolagen i Norden. Sedan starten har Accents fonder investerat i 55 företag och avyttrat 43 av dessa. Accent har varit rådgivare åt sex fonder med ett förvaltat kapital som överstiger 10 miljarder kronor. Accents mål är att portföljbolagen skall utvecklas till nordiska, europeiska eller globala aktörer via varaktiga förbättringar av bolagens verksamhet och strategiska positioner. Accent är baserat i Stockholm och har ett femtontal medarbetare med såväl industriell som finansiell kompetens. Dessutom har Accent i sitt nätverk ett stort antal industriella rådgivare. www.accentequity.se

Gunnebo Troax utvecklar och tillverkar fysiska säkerhetslösningar. Varumärket Troax är världsledande inom de tre marknadssegmenten automation och industrirobotar, materialhantering och logistik samt egendomsskydd.