Troax AB

Troax och Satech går samman för att fortsätta utveckla maskinskydd

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 10:15 CEST

Världsledande Troax går samman med italienska Satech Safety. Båda företagen tillverkar och säljer säkerhetsutrustning för industrin – maskinskydd som skiljer människor från maskiner.

- Styrkan i vårt samarbete blir att utveckla nya produkter och att utveckla nya marknader, säger Troax vd Thomas Widstrand.

- I Europa ska vi fortsätta att verka var och en för sig. Vi kommer att behålla produktion, försäljning och sortiment separerade under var sitt varumärke, så våra kunder kan lita på att de får samma service från samma säljare som tidigare.

Stark aktör med två varumärken

Troax AB är global marknadsledare på skyddsväggar av metallnät för industri, lager och förråd. Satech Safety Technology Spa har liknande produkter med tydligt fokus på maskinskydd för industri och är i detta segment marknadsledande i Italien och starka i södra Europa.

- Satech har expanderat kraftigt de senaste åren och är en stor aktör i södra Europa. De har ett bra sortiment, men något annorlunda erbjudande än Troax. Vi kompletterar varandra och kommer tillsammans att bli starkare, säger Thomas Widstrand.

Satech har ca 40 anställda och Troax 340. Affären påverkar inte antalet anställda, eftersom tillverkningen blir kvar i Italien och Sverige. Den svenska produktionen ska byggas ut för 50 miljoner SEK fram till 2016, vilket över tid kan skapa behov av mer personal.

Blir fler kreativa delägare

Nordiska riskkapitalbolaget FSN är huvudägare i Troax. Satechs ägare får delvis betalt i Troax-aktier.

- Satechs ägare stannar på så vis i bolaget. Fler delägare med direkt intresse i verksamheten gör oss starkare, säger Thomas Widstrand.

- Satech har byggts av entreprenörer med starka familjeband, precis som Troax en gång i tiden. På nya marknader behöver vi en entreprenörsanda som hittar kreativa lösningar för nya behov.

Vid frågor om affären, kontakta Thomas Widstrand, President och CEO Troax Group AB,
tel  +46 (0)705 47 18 10 eller email thomas.widstrand@troax.com

För bilder och pressmaterial, skriv till helena.eriksson@troax.com

TROAX
Satech Safety


Troax finns idag representerat lokalt i 31 länder varav 20 som egna säljbolag och produktionsanläggningar i Sverige, England, Italien och Kina.

Till bygg- och fastighetsmarknaden tillverkas och säljs lägenhetsförråd samt låsbara garage. Maskinskydd, förråds- och lagerväggssystem, näthyllor samt rasskydd för pallställ är produkter vi tillverkar för industrin.

Troax är totalt ca 340 anställda och omsätter ca MEUR 74.