Sveriges Kommuner och Landsting

Trögt att förbättra vårdhygien

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 09:55 CET

Den åttonde mätningen av vårdrelaterade infektioner visar att de inte längre minskar, samtidigt som fler får antibiotika. – Det finns bra åtgärdspaket och det är viktigt att landstingen använder dem i sitt arbete, säger Göran Stiernstedt, SKL.

Höstens mätning av vårdrelaterade infektioner visar en liten ökning från 9,2 till 9,3 procent.

– Visserligen en liten ökning men det är ett faktum att vårdrelaterade infektioner i flera mätningar legat kvar på samma nivå. Ännu mer oroväckande är att fler inneliggande patienter får antibiotika, säger Göran Stiernstedt, chef på avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting.

– Mätningen visar också att urinvägsinfektionerna minskar trots att kateteranvändningen är relativt konstant. Detta kan bland annat bero på att vårdpersonalen har blivit bättre på att följa riktlinjerna för kateteranvändningen, säger Göran Stiernstedt.

Med ökad antibiotikabehandling följer risk för resistensutveckling och smittspridning. Det finns ett verktyg som utvecklats inom SKL, Infektionsverktyget, ett IT-stöd för kontinuerlig registrering och direkt återkoppling av information om infektioner, antibiotikaordinationer och riskfaktorer. Att följa grundläggande hygienrutiner och klädregler kan också bidra till att minska smittspridningen.

Mätningen av hur väl kommuner och landsting följer hygienrutiner och klädregler visar att det går bäst att följa klädreglerna: kortärmad arbetsdräkt, inga ringar, klockor eller armband och kort eller uppsatt hår. I kommunerna är det i snitt 81 procent som klarar det, i landstingen 90 procent.

Hygienrutiner kräver att personalen spritar händerna före och efter kontakt med patienten, samt använder handskar och plastförkläde. I landstingen var det 65 procent som följde reglerna, en liten ökning med 1 procent. I kommunerna har resultatet sjunkit från 49 till 46 procent.

– Vi ser tydligt att resultaten på varje mätmoment är mycket bra, men man lyckas inte med att följa samtliga punkter, säger Göran Stiernstedt.
I undersökningen kan man avläsa hur olika yrkesgrupper förhåller sig till hygienrutiner och klädregler.

– Tyvärr är det läkarna som är sämst i samtliga fall, utom när det gäller att ha kort eller uppsatt hår, säger Göran Stiernstedt 

Fakta och resultat

Vårdrelaterade infektion mäts i samtliga landsting. I höstens mätning deltog totalt 22 778 slutenvårds patienter. Mätningen fortsätter ha en hög täckningsgrad.

I mätningen av hygienrutiner och klädregler deltar samtliga landsting och 58 kommuner. Totalt finns 28 258 anställda med i mätningen.

Resultat vårdrelaterade infektioner landsting (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Resultat vårdhygien landsting (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Resultat vårdhygien kommuner (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Mer om SKL:s arbete med patientsäkerhet


Mer om Infektionsverktyget (öppnas i nytt fönster) 

Ladda ner högupplöst bild på Göran Stiernstedt