Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

”Trött Stockholmsbudget”

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 16:22 CEST

Med anledning av den borgerliga majoritetens budgetpresentation i dag lämnar oppositionsborgarråd Carin Jämtin (S) följande kommentarer:

- När jag läser den här budgeten, då blir det väldigt uppenbart att Sten Nordin och moderaterna är rätt så nöjda med hur det ser ut i välfärden i dag. Det finns inga ambitioner om att t ex minska barngrupperna i förskolan eller klasserna i skolan. Äldreboendena får snåla budgetpåslag. Det är en trött budget som i dag har presenterats och det tycker jag inte duger.

- Stockholm har mycket goda förutsättningar. Ekonomin växer. Men är man inte beredd att ta ut tillräcklig skatt, ja då går det inte att heller att få till stånd vettiga satsningar på välfärden. Att finansiera driften med alltför stora uttag från stadens bolag, det är inte en bra ekonomisk politik.

- Det finns inget i den här budgeten som på något vis löser de problem som finns i Stockholm i dag, med allt större skillnader i levnadsvillkor mellan olika delar av staden. Det socioekonomiska anslaget till skolorna i ytterstaden ökas med bara en tiondel av nedskärningen under förra mandatperioden. Man föreslår visserligen företagslotsar i ytterstaden, men avsätter inga medel.

- På miljöområdet saknas framåtsyftande satsningar. Istället för att i dag via stadens bostadsbolag och via parkeringsbolaget bygga laddningsstationer för elbilar så tillsätter majoriteten en utredning. Denna beräknas pågå mer än ett år. Byråkratiskt och ineffektivt.

- Det är också en budget som saknar satsningar på jämställdhet. Jämställdhet nämns kort inom idrottsområdet, men annars är det ett perspektiv som de borgerliga väljer att ignorera. Det ligger helt i linje med att de på nationell nivå har lagt ned jämställdhetsdepartementet.

- Likaså är stockholmarnas hälsa uppenbarligen inte prioriterad. Det är inga satsningar på Elevhälsovården och inom Idrottsnämnden dras en satsning för att förbättra Stockholmarnas motionsvanor in. Inte heller kommer pengarna räcka för att se till att äldre kan komma ut i friska luften i större utsträckning.

Mer information

Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99