Tandvårdsskadeförbundet

Trötthetssyndrom och oförklarlig värk kan vara kvicksilverförgiftning

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 12:13 CET

Stor nonchalans råder i fråga om kvicksilvrets risker. Kvicksilver från fisk diskuteras, men den större källan från amalgamfyllningar ges inget som helst medialt utrymme. Inte heller vården har kunskaper om amalgamets hälsorisker, trots att många oförklarliga symtom kan förklaras av kvicksilverpåverkan.

Tandvårdsskadeförbundets ordförande anser att amalgamfrågan är helt tabubelagd i Sverige och varken diskuteras i media eller bland forskare och än mindre bland läkare. Detta trots att ny forskning ger belägg för att kvicksilver ständigt läcker från amalgamfyllningar och att många av vår tids sjukdomar har samma symtom som kvicksilverförgiftning.

- Som ny ordförande i Tandvårdsskadeförbundet möts jag stundtals av arrogans och medlemmarnas lidande tas sällan på allvar, säger Ann-Marie Lidmark som sedan nio månader är Tandvårdsskadeförbundets ordförande. Varningar om kvicksilvrets risker borde ges till åtminstone äldre och gravida, anser hon. 

Äldre har 10-15 gram kvicksilver i tänderna

Amalgamfrågan anses av Tandvårdsskadeförbundet fortsatt vara en stor skandal. Äldre personer är värst drabbade, men även nyanlända invandrare har mycket amalgam i tänderna. Svenskar över 65 år har i medeltal 10-15 gram kvicksilver lagrat i tänderna. En del blir sjuka.

- Skillnaden mot förr är att de flesta har tänderna i behåll under hela livstiden inklusive amalgamfyllningar och amalgamkronor, konstaterar Ann-Marie Lidmark. Då kroppens immunförsvar sakta försämras på äldre dagar kan diffusa symtom som extrem trötthet, koncentrations- och minnesproblem, led och muskelvärk och mycket annat uppträda till följd av kvicksilverbelastningen.  

Kvicksilver ett potent gift

- Det råder inget tvivel om att kvicksilver är ett potent gift och skadligt för hälsan, säger Ann-Marie Lidmark. Går en lysrörslampa sönder berättar kommunens miljökontor att man ska vädra rummet, våttorka och lägga trasorna i tättslutande förpackningar. Samtidigt läcker det ständigt kvicksilver från amalgamet, mer om man tuggar tuggummi, gnisslar tänder eller dricker varmt.

- Varning för tuggummituggande om man har amalgam borde finnas på alla tuggummiförpackningar, eftersom det då frigörs stora mängder kvicksilverånga. I den svenska befolkningen har hälften kvar amalgamfyllningar och bland invandrare är andelen betydligt högre inklusive kvinnor i barnafödande ålder.

Mödravården bör varna

Mödravårdscentralerna borde varna alla gravida inte bara för att äta fisk utan också för tändernas amalgamfyllningar. Flertalet nyanlända kvinnor har amalgamfyllningar och deras barn är i riskzonen för fosterskador inklusive sänkt IQ.

Forskare från Umeå menar att 10 000 barn per år får sänkt IQ på grund av kvicksilver i insjöfisk. Långt mer kvicksilver når fostret via moderns amalgamfyllningar och därför kan många fler barn vara drabbade. Amalgamförbudet 2009 gör att färre gravida har amalgam, men de finns fortfarande och därför bör upplysning om riskerna finnas kvar.

Se mer om kvicksilver och dess risker inklusive referenser på Tandvårdsskadeförbundets hemsida www.tf.nu

Till hemsidan

Se också inslag amerikansk TV

Mer information:

Ann-Marie Lidmark, ordförande Tandvårdsskadeförbundet tel 070 7427957

Giftfri tandvård för bättre folkhälsa