Krisberedskapsmyndigheten

Trolig orsak till ljudproblemen i RAKEL-systemet funnen

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 15:55 CET

Pressmeddelande från
KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETENFör mer information:

Nils Svartz

Chef RAKEL-enheten, KBM

Tfn 073-026 10 12Erik Löfgren

Pressansvarig KBM

Tfn 08-593 710 90, 073-026 14 42Trolig orsak till ljudproblemen i RAKEL-systemet funnenDen 30 januari avbröts Skånepolisens provdrift av det nya radiokommunikationssystemet RAKEL på grund av ljudproblem i kommunikationscentralen.I dag onsdag den 14 februari har representanter för Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Polisen i Skåne och konsortiet som bygger och ansvarar för driften av RAKEL-systemet (bestående av Saab, EADS och Eltel Networks) träffats för att diskutera ljudproblemen.- Vi har nu identifierat en trolig orsak till ljudproblemen. Vi tror att felet består i mjukvaran i kommunikationscentralen och en ny mjukvara är nu under utveckling, säger Nils Svartz, chef för RAKEL-enheten på KBM.Under de kommande veckorna kommer den nya mjukvaran att testas i en testmiljö för att sedan levereras till kund.- Polisen är en viktig användare i RAKEL-systemet. De gjorde rätt bedömning som valde att tillfälligt avbryta provdriften när problemen uppstod så att vi snabbt kan utreda och analysera problemen och åtgärda felen inför den framtida driften, säger Nils Svartz.Att problem uppstår när ett nytt system fortfarande är i provdrift är dock inget ovanligt.- Att oväntade problem, barnsjukdomar, uppkommer under testperioden av ett radiokommunikationssystem är inget oväntat utan snarare ganska vanligt. Dock är det mycket angeläget att snabbt komma tillrätta med problemet, säger Nils Svartz.

Fakta RAKEL-systemet:

RAKEL är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Exempel är kommuner, statliga myndigheter, blåljusorganisationer och privata aktörer, exempelvis elleverantörer och elnätsföretag.


Tidigare hade vi över 200 olika radiosystem i Sverige. Nu får vi ett gemensamt system som ökar förmågan till samverkan, i vardagen men också i kris. Systemets funktionalitet och tjänster effektiviserar arbetet inom och mellan de olika organisationerna. När en situation uppkommer som kräver kommunikation mellan olika organisationer, kan de enkelt koppla upp sig mot samma system och har direkt möjlighet att samverka.RAKEL byggs ut etappvis över Sverige och den första etappen körs nu i provdrift i södra Sverige. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ansvarar för utbyggnaden av RAKEL-systemet.Läs mer om radiokommunikationssystemet RAKEL på KBM:s webbplats

http://www.rakel.info/