Trollhättans stad

Trollhättan blev årets fältfantom – prisas för förebyggande arbete med ungdomar

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 12:00 CEST

Trollhättan har landets bästa fältgrupp!

Det fastslår Riksförbundet för Fältarbete som i anslutning till sitt årsmöte ansåg att Trollhättans Fältenhet bedriver det bästa arbetet i landet.

– Det känns givetvis väldigt kul att vi blir prisade för vårt arbete. De första fasta tjänsterna som fältassistenter tillsattes redan 1975 i Trollhättan och på de 30 år vi varit verksamma har vi byggt upp en både stabil och innovativ verksamhet, säger fältsekreteraren Tobias Gröndahl.

Riksförbundet för Fältarbete organiserar alla ”fältare” i Sverige och till utmärkelsen var tre kommuner nominerade – förutom Trollhättan var det Avesta och Trelleborg.

Priset/utmärkelsen, som kallas Fältfantomen, kommer att överlämnas i Trollhättan fredag 28 oktober klockan 14.00.

Kontakt: Vill du veta mer om vår prisade verksamhet, eller kanske komma och hälsa på går det bra att kontakta Tobias Gröndahl, Fältsekreterare, avdelning Råd och Stöd. Tobias nås på telefon 0520-49 71 88 eller 070-666 88 63.


Motivering för nominering till Fältfantomen
Fältenheten i Trollhättan lyckas hålla en bra balans mellan traditionellt uppsökande arbete och utvecklandet av nya metoder och arbetssätt. Några av de metoder och verksamheter som de arbetar aktivt med är: ART, Föräldraprevention enligt ÖPP, livskunskap och anhöriggrupp för barn till missbrukare. Samtidigt är det hela tiden det uppsökande arbetet som utgör grundstommen för rekrytering och val av arbetsmetoder.

Trollhättans Stad satsar dessutom kontinuerligt på bredden i det förebyggande ungdomsarbetet. Man har exempelvis sju kommunala fritidsgårdar samt stödjer ett par föräldradrivna. Nu anställer man en drogsamordnare som kopplas till fältgruppen för bli en levande kraft i det drogförebyggande arbetet för ungdomar i kommunen.

Vi vill nominera Fältenheten i Trollhättan till årets Fältfantom för både ett långsiktigt ihärdigt fältarbete med hög kvalité samt för förmågan att använda sig av de nya dokumenterat verksamma metoder som passar in i det förebyggande ungdomsarbetet.