Trollhättans stad

Trollhättan siktar mot nya klimatsatsningar

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 16:31 CEST

Trollhättans Stad har i dag lämnat in sin andra ansökan om statligt bidrag till klimatinvesteringsprogram (Klimp). Nu handlar det om åtta prioriterade åtgärder där den miljörelaterade investeringen uppgår till drygt 13 miljoner kronor.

– Vi har mycket ambitiösa mål att uppfylla när det gäller minskningen av koldioxidutsläppen och man kan säga att åtgärderna i den nu inlämnade ansökan är en pusselbit för att vi ska nå målet att minska utsläppen av koldioxid med 27 procent till 2010, säger miljöchefen Håkan Falck.

Bidraget som Trollhättan Stad söker uppgår till totalt 5,3 miljoner kronor, vilket är drygt 40 procent av den miljörelaterade investeringen. Drygt hälften av en eventuell investering står alltså Trollhättans Stad för.

Åtgärderna är inriktade på de områden som har de största koldioxidutsläppen – transporter och uppvärmning. Men det finns också plats för fortbildningsinsatser för att ändra attityder. Bland annat märks en stor satsning på utställning kring miljöteknik på Innovatum Kunskapens Hus. En utbildning kring konvertering av fordon till biobränsle genom Vuxenskolan är också med i programmet.


Vid ytterligare frågor kontakta:
Håkan Falck, miljöchef Hans Ringstedt, ansvarig för ansökan
0520- 49 74 81
0520-49 74 03
0703-59 84 45

FAKTA: Åtgärderna som planeras
Övergång till mer miljöriktiga transporter
1. Ökning av biogas och ersättning av olja vid reningsverket.
2. Ombyggnad av station för tankning av E85 (bioetanol)

Uppvärmning med biobränsle
3. Konvertering, direktel till fjärrvärme vid kvarteret Vevhuset 5
4. Konvertering, direktel till fjärrvärme vid kvarteret Kugghjulet 3

Folkbildningsprojekt om programmet
5. Biogasinformation
6. Öka medvetenheten och beredskapen för biodrivmedel
7. Miljöteknikutställning på Innovatum Kunskapens Hus
8. Agenda 21-folkbildning