Västtrafik

Trollhättans resecentrum byggs ut

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 09:35 CET

Den 9 december öppnades dubbelspåret mellan Trollhättan och Göteborg. Förändringarna har givit kortade restider och ökat antal tågturer. Som en del i förberedelserna för ett förväntat ökat resande beslutade Västtrafiks styrelse på torsdagen att genomföra en utbyggnad av Trollhättan Resecentrum.

I dag är antalet resor ca 7 000 per dygn vid Trollhättan Resecentrum och förväntas öka till cirka 8 600 per dygn år 2015. För att möta det ökade resandet har Västtrafik redan genomfört en rad åtgärder. Från och med den 9 december går det nästan dubbelt så många tågavgångar mellan Göteborg och Vänersborg på vardagar. Restiderna är dessutom kraftigt minskade, tack vare utbyggnaden av dubbelspåret mellan Trollhättan och Göteborg. Restiden har minskat med cirka 15 minuter till 49 minuter mellan Vänersborg och Göteborg och cirka 38 minuter mellan Trollhättan och Göteborg. Tre nya stationer har också byggts: Lödöse, Bohus och Gamlestaden. Den regionala tågtrafiken har utökats med halvtimmastrafik i högtrafik och heltimmastrafik i lågtrafik. Sammantaget gör det att det finns goda förutsättningar för ett kraftigt ökat resande mellan Tvåstad och Göteborg.

– Ett av Västtrafiks viktigaste mål är att göra det lättare att resa till utbildning och arbete runt om i regionen och för detta krävs inte bara bättre trafik utan också också bekvämare vänte- och bytesmöjligheter, säger Leif Blomqvist, ordförande i Västtrafik.

Den om- och tillbyggnad som nu planeras för Trollhättan Resecentrum innehåller bland annat en utbyggnad av regionbussterminalen och samordning med den nyss färdigställda lokalbussterminalen samt en ny gångbro över stationsområdet till den planerade nya pendelparkeringen. Västtrafiks ursprungliga byggnad behåller dock sin ursprungliga arkitektur men man kommer att bygga bort vinddraget för att ge ökad komfort för resenärerna. Det kommer också att byggas minst sex hållplatser med dockning in mot den nya byggnaden för regionbussar. Det är Abako Arkitekter som tillsammans med Västrafik och Trollhättan stad har planerat och utformat den nya anläggningen till ett mer attraktivt resecentrum. Om- och tillbyggnaden är beräknad till en nettoinvestering av 10 miljoner kronor.

Ombyggnaden kommer att genomföras under förutsättning att Västra Götalandsregionen godkänner beslutet.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.