Tedestrand coaching AB

Tror forskningen på att samtalet kan lösa psykologisk komplexitet trots 100%iga bevis på motsatsen?

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2013 20:21 CEST

En bild kan säga mer än tusen ord om du stannar upp och tänker efter!

Vad gör man inte för att bli mer pedagogisk, en bild kan säga mer än tusen ord - komplexa problem kan inte lösas utan en karta, ritning, röntgen eller något annat som visar hur all information eller hur alla byggstenar ska återskapas eller sättas ihop
Det mänskliga psyket tillhör de mest komplexa tingen och är givetvis inte undantaget - Forskningen och sakkunskapen måste släppa sin vanföreställning om att samtalet ska kunna lösa ett komplext problem.

Tror forskningen idag att själva löpningen genom skogen kan vara kartan? Eller tror forskningen att själva skärandet eller borrandet in i ett huvud och hjärna exempelvis inom kirurgin kan ersätta röntgenbilden? Tror forskningen på det idag??
Eller tror forskningen att själva byggandet genom spikandet, sågandet, skruvandet osv för att få upp en skyskrapa kan ersätta ritningen? Tror forskningen på detta, verkligen?  Obegripligt i så fall eftersom inga sådana sammanhang finns på denna planet?

Självklart inte!!!! Nej, för där har den enda utveckling som gör komplexitet möjlig att hantera redan skett. Men det har set ut somdet ser ut inom dagens psykologi.

Jag kan upprepa liknande fenomen 1000 gånger - vad är det denna forskning eller dessa sakkunniga inte kan släppa? Tänk efter - verkar det inte helt galet att inte kunna ta in en sådan enkel naturlag som visat samma processer 1000 gånger om i all mänsklig utveckling?

Freuds inflytande verkar vara så starkt att man inte överhuvudtaget kan reflektera över detta enkla jag visar. Hur kan man fortsätta tro, trots det jag visar att kirurgi inte kan vara en lyckad verksamhet som gynnar patienten utan en röntgenbild. Trots att jag visar att all komplexitet uppvisar samma sak så är faktiskt det man säger om psykologin eftersom man inbillar sig att samtalet ska kunna lösa denna extrema informationsmängd som ett komplext livsproblem innehåller utan en karta som leder detta samtal. Hur ska det kunna ske, det är ju en omöjlighet.

Såsom röntgen leder kirurgin, såsom kartan leder orienteringen, såsom ritningen leder byggande, såsom DNA-kartan leder all uppbyggnad av liv och 1000 andra exempel. det finns inte ett enda belägg - eller exempel på det motsatta - forskare, sakkunniga visa mig ett enda exempel. En blind kan se misslyckandena inom psykologin, vad är det som gör att man trots detta litar till 100% på Freuds teori om samtalet? Trots allt detta fortsätter man att skada och döda långsamt genom att inte lyssna på mitt budskap, man bara sätter skygglappar för ögonen - och lock för öronen.
Jag har upprepat detta 1000 gånger och ingen ansvarig med möjlighet att hjälpa till har regerat eller visat någon större nyfikenhet - eller ett seriöst engagemang trots den logiska argumentationen jag för - och de resultat jag uppvisar.

Hur länge kan en sådan dumhet få fortgå utan att någon annan heller egentligen reagerar?

Vem är ansvarig - jag? du? professorn, forskaren, psykologen, politikern, tjänstemannen? Sanningen är att vi alla är ansvariga, jag kan inte driva detta ensam...... 

Skapa opinion, hjälp på alla sätt du kan, människor lider och dör idag i onödan. Det är inte acceptabelt - det är omänskligt och ett våldsamt övergrepp på människor med psykiska problem och missbruksproblem när en lösning som gör skillnad är presenterad.

Anders Tedestrand
Psykologisk orienteringstränare

PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235