Trosa

Trosa får toppnoteringar för myndighetsutövning i företagsmätning

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 08:28 CET

Nöjd-Kund-Index är en företagarmätning som genomförs av SKL och är ett av Trosa kommuns viktigaste verktyg för att fortsätta utvecklas. Det är tack vare våra lokala företagare som besvarar enkäterna som Trosa kommun får svaren på hur. Preliminära siffror visar att Trosa är fortsatt på rätt väg.

I uppföljningen av 2018 års ärenden visar preliminära siffror inom områdena Brand, Bygg, Mark, Miljö, Livsmedel och Serveringstillstånd att det skett genomgående förbättringar, speciellt inom områdena Livsmedel och Serveringstillstånd. Betygen inom de två områdena klassas som de högsta man kan uppnå ("Mycket högt" enligt SKL:s skala). Då svarsfrekvensen dessutom var hög för att vara denna typ av undersökningar så får den en hög trovärdighet.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef: "Det är mycket glädjande att se att vi både kan hålla en hög nivå över tid inom områden som Bygg och Miljö och samtidigt öka vårt NKI när det gäller Serveringstillstånd och Livsmedel. Att för 2018 kunna se det högsta totala NKI-värdet på flera år är även det mycket glädjande och ett gott betyg till både vår personal och företagen då det är ett kvitto på att samspelet mellan myndighet och företagare fungerar väl.”

Jonas Ivervall, näringslivschef: ”Vi tackar alla de företag som har deltagit genom att svara på våra frågor och undersökningen bekräftar att svaren vi får leder till positiv förändring."

För mer information:

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef
Tfn: 070-662 32 05

Jonas Ivervall, näringslivschef
Tfn: 070-680 22 17

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna.

Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka investeringar för framtiden och med fokus på en riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen kommun gett utdelning.

Den lilla kommunens fördelar förvaltas och ambitiösa mål förverkligas. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i den vision som kommunen en gång grundades på, Fastlagd kurs för Trosa kommun. Där anges att vi ska arbeta utifrån okonventionella metoder, samarbeta med företag och föreningar, och med invånaren i fokus. Det fungerar.

Trosa kommun ska ha Sveriges mest nöjda invånare, Sveriges bästa företagsklimat och landets mest engagerade medarbetare.