Trosa

Trosa kommun levererar ännu ett starkt bokslut

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2019 10:35 CET

Ett av de starkaste skolresultaten någonsin för årskurs 9, Hedeby- och Fornbyskolans skolgårdar, Borgmästarholmens badplats och Hamnängen – 2018 var ett intensivt år som preliminärt landar på ett positivt resultat om 34 Mkr. Ett riktigt starkt resultat som till och med överstiger år 2017 som var det högsta i modern tid.

Budgeterat resultat för 2018 var 17 Mkr vilket preliminärt överträffas med det dubbla - 34 Mkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott har hanterat bokslutet och konstaterar ett intensivt men framgångsrikt år.

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande: ”2018 var ett innehållsrikt år med en fortsatt hög befolkningstillväxt. Vi landade många projekt och hade en bra kostnadskontroll. Tack vare att vi förberett oss för befolkningstillväxten genom att ta investeringar i rätt tid kunde vi också möta upp det ökade trycket på ett bra sätt.”

Under året avslutades en rad stora investeringsprojekt, exempelvis: Hedeby- och Fornbyskolans gårdar, spindelparken och safirparken, utegym, trafiksäkerhet och gatumiljö Centrumvägen, ny avloppsanläggning för båtar och husbilar, Borgmästarholmens badplats, boende för kommunmottagna samt yttre renovering av Skärborgarnas hus. Dessutom levererade eleverna i avgående årskurs 9 skolresultat närmare topp 20 nationellt som även är kommunfullmäktiges mål. Befolkningstillväxten var fortsatt hög men lägre än 2017.

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande: ”Ett fantastiskt år där jag särskilt vill lyfta fram att skolan presterar så fina resultat. Det är vårt högst prioriterade område och såväl elever som pedagoger och skolledning har gjort ett mycket bra jobb.”

I det preliminära resultatet har extra avskrivningar genomförts för att minska kostnaderna kommande år, 13 Mkr har satts av för medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar samt 5 Mkr för deponi Korslöt.

Ett bokslut ska även blicka framåt och redan 2019 ser vi tydliga demografiska utmaningar som behöver mötas. Investeringsnivån förväntas exempelvis behöva höjas kommande år och skatteunderlaget bedöms svagare från 2019 och framåt med anledning av en sämre konjunktur. Det är viktigt med fokus på fortsatt kostnadskontroll.

Det preliminära bokslutet hanteras härnäst i bokslutsberedningen, därefter kommunstyrelsen och slutgiltigt i kommunfullmäktige.

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna.

Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka investeringar för framtiden och med fokus på en riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen kommun gett utdelning.

Den lilla kommunens fördelar förvaltas och ambitiösa mål förverkligas. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i den vision som kommunen en gång grundades på, Fastlagd kurs för Trosa kommun. Där anges att vi ska arbeta utifrån okonventionella metoder, samarbeta med företag och föreningar, och med invånaren i fokus. Det fungerar.

Trosa kommun ska ha Sveriges mest nöjda invånare, Sveriges bästa företagsklimat och landets mest engagerade medarbetare.