Trosa

Trosa kommun tar hem turistcenter och tackar av respekterad VD

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 08:56 CET

Besöksnäringen i Trosa kommun engagerar och lockar besökare med allt högre siffror för varje år. Ett nav i besöksnäringen är Trosa turistcenter som drivs av Trosa Turism & Marknadsföring AB sedan många år och där VD Kjell X:et Erixon är tongivande. Avtalet går ut vid årsskiftet och då Kjell X:et Erixon nu avser dra ner på tempot införlivas turistcentret i Trosa kommun.

Turistverksamheten i Trosa kommun handlades upp 2010. Trosa Turism & Marknadsföring AB vann då upphandlingen för andra gången i följd. Under åren har verksamheten utvecklats liksom besöksnäringen som helhet. VD Kjell X:et Erixon har med lång erfarenhet av större tilldragelser som Scandinavian Masters i urval arrangerat Trosayran, Diggilo, Trosa julmarknad och startat upp Blå tåget.

Avtalet går ut vid årsskiftet och Trosa kommun har valt att inte utnyttja optionen att förlänga. I samråd med Kjell väljer nu Trosa kommun att driva turistbyrån i egen regi och parallellt utreda under 2016 hur man ska arbeta vidare långssiktigt med besöksnäringsfrågor.

Personalen på turistbyrån får anställning i Trosa kommun och turistbyrån i rådstugan kommer fortsatt att vara navet.

Johan Sandlund, kommunchef kommenterar: ”Trosa Turism har varit en fantastisk samarbetspartner under många år. För kontinuiteten och våra besökare känns det bra att vi kan införliva Trosa turism med dess duktiga personal. Kjell är en av de främsta ambassadörerna för Trosa kommun och nu hoppas vi kunna utveckla det arvet i det framtida besöksnäringsarbetet. Kjell kommer också fortsätta sitt arbete med evenemang i Trosa kommun och där ser jag en naturlig fortsättning på vårt goda samarbete.”

Kjell X:et Erixon fortsätter som aktiv entreprenör och arrangör av evenemang i Trosa kommun: ”Sommaren 2016 kommer bland annat BAO till Trosa liksom Kvinnaböske band och Lotta Engberg.”

För mer information
Johan Sandlund, kommunchef
Tfn: 070-346 20 80