Trosa

Trosa kommuns skolor tillhör toppskiktet

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 10:20 CET

Trosa ska vara en av Sveriges bästa utbildningskommuner. Hösten 2016 presenterade Skolverket Trosa kommuns elevers starkaste resultat någonsin. Nu konstaterar även SKL i Öppna jämförelser att Trosa kommun nationellt hamnar på plats 22 i sammantaget resultat och plats 11 för meritvärden.

Skolan är den enskilt högst prioriterade verksamheten i Trosa kommun. 2009 placerade sig Trosa kommun på plats 191 av 290 kommer, året därpå beslöt kommunfullmäktige att Trosa kommuns skolor ska tillhöra topp 20 i landet. I SKL:s Öppna jämförelser som offentliggjordes på fredagsmorgonen 25/11 tangerar Trosa kommun målet i totalplacering, och gällande meritvärden stoltserar Trosa kommun med en 11:e placering.

Helena Koch (M), ordförande humanistiska nämnden: ”Resultaten visar att det går att vända en negativ trend och att man oavsett kön följer med i den positiva utvecklingen. När vi nu kommit så här långt ska vi stanna kvar i toppen som en av Sveriges bästa utbildningskommuner.”

Trosa kommun jobbar sedan flera år aktivt med resultatutvecklingen inom skolan och satsar brett med allt från kompetensutveckling till arbetsmiljö och trygghet. I ett tioårsperspektiv har resultaten ökat kraftigt, men det har också varit tillbakagångar och stora ansträngningar har gjorts för att stabilsera utvecklingen i positiv riktning. Årets Öppna jämförelser visar på en jämn hög nivå, såväl totalt sett för elever i den avgående årskurs 9, som en utjämnad könsskillnad. 

Mats Larsson, skolchef: ”Det är en spännande resa vi gjort i Trosa kommun och vi kan tydligt se att det handlar om att våra elever, pedagoger, politiker och även andra förvaltningar gjort detta tillsammans. Skolans framgång är angeläget för alla.”

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade den första Öppna jämförelser i juni 2006. I Öppna jämförelser jämförs kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

För mer information:
Helena Koch (M), ordförande humanistiska nämnden
Tfn: 070-662 19 26

Mats Larsson, skolchef
Tfn: 070-518 06 01