Trosa

Trosa når överenskommelse om Ostlänken

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 14:01 CEST

Sverigeförhandlingen och kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping har kommit fram till en principöverenskommelse om förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationsläge. Det innebär att arbetet för att ge Sörmland snabb regional trafik kommit ett stort steg framåt och för Trosa ett stationsläge i Vagnhärad.

Överenskommelsen som nu träffats innebär åtaganden för samtliga kommuner längs Ostlänkens dragning innefattande förskottering med 1 000 kr/invånare. Kommunerna åtar sig även omfattande bostadsbyggande från och med 2016 till och med 2035. Bostäder avser färdigställda bostäder oavsett typ, upplåtelseform eller när detaljplaner antagits.

”För Trosas del innebär det att det ska byggas totalt 1 700 bostäder på 20 år. Det innebär cirka 85 bostäder per år vilket är ett helt realistiskt åtagande”, kommenterar Daniel Portnoff (M).

Överenskommelsen utgår ifrån att staten finansierar ett grundutförande av stationer och järnvägsanläggning. Fortsatta samtal kommer klargöra vad det innebär både principiellt och mer i detalj.

Kommunerna och Sverigeförhandlingen är överens om att snabb regional trafik ska få tillträde till den nya banan för att uppnå de regionförstoringseffekter som eftersträvas.

Daniel Portnoff (M): ”Ett stationsläge i Vagnhärad öppnar upp en arbetsmarknad för invånarna i Trosa kommun som inte bara underlättar arbetspendling till och studier i Stockholm utan även Nyköping, Norrköping och Linköping med väldigt rimliga restider.”

Sverigeförhandlingen och kommunerna arbetar nu vidare med de frågor som återstår innan avtal kan tecknas. Det innebär slutliga formuleringar av avtalstexter och framförallt avsnitten om beskrivning av kapacitet och tillträde för regional trafik på den nya banan samt preciseringar av statens leverans i form av järnvägsanläggningens grundutförande.

Sverigeförhandlingen och kommunerna ser inte att det arbetet hindrar den principiella överenskommelsen om bostäder och medfinansiering.

Överenskommelsen i siffror:

Kommun Förskottering Bostäder Medfinansiering

miljoner kr antal enl def miljoner kr
Södertälje 93,2 15 300 47,5
Trosa 12,0 1 700 47,5
Nyköping 54,0 7 400 84
Norrköping 136,7 15 300 173
Linköping 152,8 15 300 173
Summa 448,7 55 000 525

För mer information:
Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-662 19 30