Institutet för mediestudier

Trots bra reklamår sjunker reklamintäkterna till journalistik

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 14:13 CEST

Nedgången för annonsintäkterna till journalistik accelererar. Mediestudier och IRM presenterar i dag för andra gången siffror över utvecklingen för den del av annonsmarknaden som finansierar samhällsjournalistik.

Redan förra årets undersökning visade på rejäla nedgångar - när vi nu lagt till ytterligare ett år visar det sig att tre av tio annonskronor försvunnit jämfört med startåret 2008. Den delen av annonsmarknaden föll samtidigt som både BNP och reklammarknaden som helhet växte 2015.

– Det är i ett internationellt perspektiv unikt att kunna följa utvecklingen för just denna del av reklammarknaden - och bilden är mörk, säger Lars Truedson, föreståndare på Institutet för mediestudier.

Nedgången för medier med samhällsjournalistiskt innehåll har sedan 2011 släppt sambandet med utvecklingen för konjunktur och reklammarknad i övrigt. Den är tydligt strukturell och förklaras inte minst av dagspressens förlorade reklamintäkter. Totalt har 3,5 miljarder annonskronor lämnat de journalistiska medieföretagen sedan 2008 års nivå. Andelen för denna del av marknaden har fallit från 36 procent av hela reklammarknaden 2008 till endast en fjärdedel 2015.

– Om två veckor presenteras vad som sannolikt kan bli det viktigaste mediepolitiska dokumentet på ett decennium, Anette Novaks medieutredning. De siffror på reklamintäkterna för medier med nyhetsjournalistiskt innehåll som IRM och Mediestudier kan presentera i dag visar på allvaret i uppgiften. Sedan 2008 har nästan var tredje reklamkrona försvunnit från de medier som har störst betydelse för svensk demokrati, fortsätter Lars Truedson.


Kontakt: Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier 070-632 04 06 lars@mediestudier.se


Boka redan nu!
På eftermiddagen den 29 november presenteras en unik studie om lokaljournalistik i Sveriges alla kommuner.
Då håller Institutet för mediestudier seminarium om sin årsrapport om tillståndet för journalistiken i Sverige, där bland annat IRM-rapporten är en del. I år med fokus på lokaljournalistik genom en unik studie där samtliga av Sveriges 290 kommuner finns med.
Medverkar gör bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, professor Gunnar Nygren och medieforskare Carina Tenor från Södertörns högskola.
Plats: Norstedts, Tryckerigatan 4 på Riddarholmen i Stockholm.
Anmälan till: maria@mediestudier.se

Institutet för mediestudiers ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Institutets studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.