Sveriges kyrkogårds- & krematorieförbund

Trots färre döda - Kremation allt vanligare utanför krematorieorterna

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 11:00 CEST

För första gången på många år sjönk antalet kremationer i landet 2014. Det visar statistik från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF.

Att det totala antalet kremationer blivit färre har inget att göra med att begravningsmetoden blivit mindre vanlig. Fyra av fem avlidna kremeras. Med 80,1 procent var kremationsfrekvensen 2014 till och med 0,1 procentenheter högre än året innan, och den högsta någonsin.

Det sjunkande antalet kremationer beror i stället helt enkelt på att färre människor avlider. Dödstalet har konstant fallit under senare år och var med förra årets 88 976 det lägsta sedan mitten av 70-talet. Utvecklingen är ett resultat av förbättrad hälsa, mindre rökning, mild influensa samt låga födelsetal kring decennieskiftet 1920–1930.

En märkbar trend är att andelen kremationer på orter med eget krematorium minskar samtidigt som den ökar i bygderna runt omkring.

– Utvecklingen är förmodligen ett resultat av att det i städerna finns fler människor från kulturer som av tradition inte använder sig av kremation som begravningsform. Men utanför storstäderna, där gamla vanor och traditioner ju alltid lever kvar lite längre, ser vi nu att kremationerna börjar öka i omfattning, säger Jan Olov Andersson, vd för SKKF.

Landets krematorier har blivit miljövänligare och 99 procent av alla kremationer sker nu i anläggningar med någon form av rökgasrening. Kvicksilverutsläppen från krematorierna var 2014 totalt 17 kg.

– Det betyder att vi idag bara släpper ut 0,24 gram kvicksilver under en kremation, säger Jan Olov Andersson.