Socialdemokraterna i Linköping

Trots löfte från Alliansen blir det inga lärarsekreterare i Linköping

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2013 07:00 CEST

Den 24 oktober 2012 skrev Corren att så kallade lärarsekreterare skulle avlasta Linköpings lärare. Allians för Linköping hade då kallat till presskonferens på Folkungaskolan för att presenterar sin satsning. Nu visar det sig att ”satsningen” får sälla sig till en lång rad allianslöften som visat sig vara luftslott.

Carina Boberg (Fp) citerades i Corren den 24 oktober 2012: ”Det viktigaste i det här paketet är att minska lärarnas arbetsbörda, att skapa resurser för att avlasta dem. Vi har valt att mynta uttrycket lärarsekreterare”. Snart ett halvår senare visar det sig nu att lärarsekreterarna inte var mer än ett luftslott.

–  Det är märkligt att Carina Boberg nu påstår att hon aldrig lovat några lärarsekreterare, när hon för ett drygt halvår sedan slog sig för bröstet och berättade att hon myntat ett nytt begrepp. Detta är det senaste i en lång rad av löften till skolan som visat sig vara falskt, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd i opposition med ansvar för utbildningsfrågor.

I Bildningsnämndens internbudget för 2013 är 1,7 miljoner kr avsatta för lärarsekreterare. För 2014 är beloppet något högre, 3,4 miljoner kr. För 2015-2016 finns inga avsatta medel, vilket gjort att utbildningskontoret inte vågar anställa med tanke på att det är så korta anställningar att de måste sägas upp på en gång. Istället planerar nu Utbildningskontoret att använda pengarna till att låta en konsult se över lärarnas arbetsbörda.

–  Sedan GY11-reformen genomfördes har lärarnas arbets- och dokumentationsbörda ökat märkbart, där lärarna får mindre tid för undervisning och stöd till elever. Vi i S vill gärna se en lösning på detta. Med alliansens falska löfte är dock Linköpings lärare tillbaka på ruta ett – med en ohållbara administrativ börda, säger Helena Balthammar (S), vice ordförande i Bildningsnämnden.


Frågan kommer att behandlas i en interpellationsdebatt på kommunfullmäktige den 29 april 2013.

För kommentarer, kontakta

Jakob Björneke (S), på 013 – 20 57 93.
Helena Balthammar (S), på 0705 – 68 68 31.


Bild: © Gabe Palmer / Alamy

Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, 582 23, Linköping 

Jonatan Hermansson, politisk sekreterare: 013-20 70 35
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping
www.eastwing.se