Trygghetsrådet, TRR

TRR Trygghetsrådets arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings län

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:26 CET

TRR Trygghetsrådets arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings län under 2006:
Allt ljusare arbetsmarknad i Jönköping
– Kvinnor får bättre lön på sina nya jobb

Av de uppsagda tjänstemän som tog hjälp av TRR i Jönköping under 2006 gick 83 procent vidare till en ny sysselsättning. Av dem som hittade en ny anställning fick 67 procent en lika hög eller högre lön. Detta enligt TRRs statistik över arbetsmarknaden för 2006 som också visar att åtta av tio uppsagda tjänstemän i Jönköping hittar nytt jobb genom TRR.

TRR, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar uppsagda tjänstemän till ett nytt arbete. TRR har undersökt hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna och under 2006 har organisationen hjälpt 14 159 personer i Sverige till ett nytt arbete.

- Jag gläds åt att så många som åtta av tio jönköpingsbor får ett nytt arbete och att hela 84 procent får ett lika bra eller bättre arbete än de hade tidigare. Att det dessutom är så många som får högre lön gör det hela ännu bättre, säger Thomas Wahlquist, regionchef för TRR i Jönköping.

Färre fasta jobb
Av dem som har fått en ny anställning i Jönköping har 84 procent fått en lika hög eller högre befattning. Andelen som får en tidsbegränsad anställning har ökat till 27 procent, från 19 procent år 2005. Det innebär att en allt mindre andel, 73 procent, har fått en tillsvidareanställning.

Kontakter är det viktigaste sättet för att hitta ett nytt arbete i Jönköping. Av de jönköpingsbor som gick vidare till en ny sysselsättning hittade 61 procent sitt nya jobb med hjälp av kontakter.

Av de 495 tjänstemän i Jönköping som TRR
avslutade kontakten med under 2006 (I hela riket):
• fick 77 procent en ny anställning (72 procent)
• startade 6 procent eget företag (8 procent)
• valde 5 procent att påbörja studier (6 procent)

Allt ljusare arbetsmarknad för kvinnor
Under 2006 kom det in 11 361 uppsagda tjänstemän till TRR, i hela riket, vilket var 4 000 mindre än beräknat. Mer än hälften av dessa var kvinnor. Av de kvinnor som fick en tillsvidareanställning fick 31 procent en högre lön och av dem som fick en tidsbegränsad anställning fick tolv procent en högre lön. Bland männen var det 27 procent respektive sex procent som fick en högre lön. Genomsnittstiden för att hitta en ny försörjning med hjälp av TRR har under det senaste året minskat från åtta till sex månader.

- Det är värt att notera att fler kvinnor än män gått vidare till ett nytt arbete med vår hjälp och det är dessutom positivt att de går till bra arbeten med högre lön. Än mer positivt är faktumet att det totalt sett är fler personer som kommer ut i sysselsättning än som blir av med sitt arbete, säger Carl-Gustaf Leinar, VD för TRR.

Verkstadssektor rekryterar flest
Bland dem som gick vidare till en ny anställning i Jönköping fick 25 procent jobb inom verkstads- och metallsektorn och tolv procent tog arbete inom handel- och försäljningssektorn. Offentlig sektor samt service- och tjänstesektorn var också vanligt förekommande sektorer.

Ytterligare pressmaterial
På TRRs hemsida, www.trr.se, under menyn ”Press” finns statistik för dels hela landet och dels nedbrutet på länen.

För ytterligare information kontakta
Ann-Sofi Sjöberg
Informationschef TRR
08-406 91 05
0708-67 60 24
ann-sofi.sjoberg@trr.se

Thomas Wahlquist
Regionchef TRR Jönköping
040-20 83 73
0708-67 59 29
thomas.wahlquist@trr.se


TRR Trygghetsrådet arbetar med outplacement och har mer än 30 års erfarenhet av övertalighetssituationer i svenskt näringsliv. Målet är att skapa förändringskraft hos medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller riskerar att bli det. TRR är den enda aktören som har utvecklat en komplett metodik för karriärutvecklingsstöd utifrån svenska förhållanden. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. TRR omsätter cirka 1 miljard kronor årligen och huvudmännen är Svenskt Näringsliv och PTK. TRR har cirka 220 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se