Trygghetsrådet, TRR

TRR Trygghetsrådets arbetsmarknadsstatistik för Skåne län

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:31 CET

TRR Trygghetsrådets arbetsmarknadsstatistik för Skåne under 2006:
Allt ljusare arbetsmarknad i Skåne
– Kvinnor får högre lön på sina nya jobb

Av de uppsagda tjänstemän som tog hjälp av TRR i Skåne under 2006 gick 81 procent vidare till en ny sysselsättning. Av dem som hittade en ny anställning fick 68 procent en lika hög eller högre lön. Detta enligt TRRs statistik över arbetsmarknaden för 2006 som också visar att åtta av tio uppsagda tjänstemän i Skåne hittar nytt jobb genom TRR.

TRR, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar uppsagda tjänstemän till ett nytt arbete. TRR har undersökt hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna och under 2006 har organisationen hjälpt 14 159 personer i Sverige till ett nytt arbete.

- Jag gläds åt att så många som åtta av tio skåningar får ett nytt arbete och att hela 83 procent får ett lika bra eller bättre arbete än de hade tidigare. Att det dessutom är så många som får högre lön gör det hela ännu bättre, säger Mats Alexanderson, regionalt marknadsansvarig för TRR i Skåne.

Färre fasta jobb
Av dem som har fått en ny anställning i Skåne har 83 procent fått en lika hög eller högre befattning. Andelen som får en tidsbegränsad anställning har ökat till 36 procent, från 29 procent år 2005. Det innebär att en allt mindre andel, 64 procent, har fått en tillsvidareanställning.

Kontakter är det viktigaste sättet för att hitta ett nytt arbete i Skåne. Av de skåningar som gick vidare till en ny sysselsättning hittade 57 procent sitt nya jobb med hjälp av kontakter.

Av de 2 488 tjänstemän i Skåne som TRR
avslutade kontakten med under 2006 (I hela riket):
• fick 72 procent en ny anställning (72 procent)
• startade 9 procent eget företag (8 procent)
• valde 6 procent att påbörja studier (6 procent)

Nio procent av de uppsagda tjänstemännen i Skåne, som tog hjälp av TRR, startade eget företag. Skåne är därmed, tillsammans med Västmanland och Södermanland, ett av de län i Sverige där flest uppsagda tjänstemän startar eget företag.

Allt ljusare arbetsmarknad för kvinnor
Under 2006 kom det in 11 361 uppsagda tjänstemän till TRR, i hela riket, vilket var 4 000 mindre än beräknat. Mer än hälften av dessa var kvinnor. Av de kvinnor som fick en tillsvidareanställning fick 31 procent en högre lön och av dem som fick en tidsbegränsad anställning fick tolv procent en högre lön. Bland männen var det 27 procent respektive sex procent som fick en högre lön. Genomsnittstiden för att hitta en ny försörjning med hjälp av TRR har under det senaste året minskat från åtta till sex månader.

- Det är värt att notera att fler kvinnor än män gått vidare till ett nytt arbete med vår hjälp och det är dessutom positivt att de går till bra arbeten med högre lön. Än mer positivt är faktumet att det totalt sett är fler personer som kommer ut i sysselsättning än som blir av med sitt arbete, säger Carl-Gustaf Leinar, VD för TRR.

Tjänstesektor rekryterar flest
Bland dem som gick vidare till en ny anställning i Skåne fick 15 procent jobb inom service- och tjänstesektorn och 14 procent tog arbete inom handel- och försäljningssektorn. Offentlig sektor samt verkstads- och metallsektorn var också vanligt förekommande sektorer.

Ytterligare pressmaterial
På TRRs hemsida, www.trr.se, under menyn ”Press” finns statistik för dels hela landet och dels nedbrutet på länen.

För ytterligare information kontakta
Ann-Sofi Sjöberg
Informationschef TRR
08-406 91 05
0708-67 60 24
ann-sofi.sjoberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med outplacement och har mer än 30 års erfarenhet av övertalighetssituationer i svenskt näringsliv. Målet är att skapa förändringskraft hos medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller riskerar att bli det. TRR är den enda aktören som har utvecklat en komplett metodik för karriärutvecklingsstöd utifrån svenska förhållanden. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. TRR omsätter cirka 1 miljard kronor årligen och huvudmännen är Svenskt Näringsliv och PTK. TRR har cirka 220 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se