Trygghetsrådet, TRR

TRR Trygghetsrådets arbetsmarknadsstatistik första halvåret 2008: Fortsatt stark arbetsmarknad för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 10:11 CEST

- Nio av tio uppsagda tjänstemän hittar nytt jobb med hjälp av TRR

TRRs statistik för första halvåret 2008 visar inga tecken på en avmattning på arbetsmarknaden. Var tionde uppsagd tjänsteman väljer dessutom att starta eget företag efter uppsägningen, vilket är en mycket hög andel sett till den goda arbetsmarknaden.

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar uppsagda tjänstemän till nytt arbete. TRR har undersökt hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna. Under första halvåret 2008 har TRR stöttat 4 710 personer vidare i sina karriärer.

Sammantaget kom det in 4 611 uppsagda tjänstemän till TRR under årets sex första månader, vilket är en minskning jämfört med första halvåret 2007 då 4 723 personer sökte hjälp av TRR. Fortfarande, under juli och augusti, är antalet uppsagda tjänstemän som kommer till TRR färre än motsvarande period förra året.


- Vi kan inte utläsa någon avmattning på arbetsmarknaden för tjänstemän i vår statistik. Det är dock fler företag som har tagit kontakt med oss angående varsel och eventuellt kommande uppsägningar, säger Carl-Gustaf Leinar, VD för TRR.

Fler startar eget
Nio procent av de uppsagda tjänstemän som TRR hjälpt under första halvåret har valt att starta eget företag, det är tre procentenheter fler jämfört med samma period förra året.

Var fjärde egenstartare startar sitt företag inom service- och tjänstesektorn. Därefter följer handel och försäljning med 14 procent samt bygg, anläggning och fastighet med åtta procent. Hela 40 procent har mer än tio års erfarenhet från den bransch de startar företag i. Men det är samtidigt en hög andel, var tredje egenstartare som inte har någon erfarenhet alls av den bransch de startar företaget i. Två av tre väljer att ha enskild firma som företagsform medan 28 procent väljer att starta som aktiebolag.

- Att så många som var tionde uppsagd tjänsteman startar eget är ovanligt. Att starta eget brukar inte vara ett alternativ för så många när det finns en god arbetsmarknad med stora möjligheter att bli anställd, säger Carl-Gustaf Leinar.

Av dem som fick ett nytt jobb fick 70 procent en högre eller lika hög lön som de hade på sitt tidigare arbete, vilket är en ökning med två procent jämfört med 2007. 83 procent fick en bättre eller lika bra befattning på sitt nya arbete. Andelen som fick en fast anställning var 67 procent vilket är i nivå med tidigare år. De flesta som har fått ny anställning har fått jobb inom företag med fler än 100 anställda. Nästan hälften, 42 procent, av de TRR stöttade till ett nytt jobb var 50 år eller äldre.

- Den vikande arbetsmarknad som det har pratats om de senaste månaderna märker vi inte så mycket av. Däremot vet vi sedan tidigare att tjänstemän normalt sett drabbas av vikande konjunktur med viss fördröjning jämfört med arbetare, säger Carl-Gustaf Leinar.

Kontakter viktigast vid nytt jobb
Mer än hälften, 59 procent, av de uppsagda tjänstemännen fick nytt jobb med hjälp av kontakter. Tolv procent hittade nytt arbete via internet, vilket är lika många som fick nytt jobb genom annonser i tidningar. Var tionde erbjöds nytt jobb via rekryterings- och bemanningsföretag.

Av de tjänstemän som TRR har stöttat under första halvåret 2008:

  • fick 78 procent en ny anställning
  • startade nio procent eget företag
  • valde tre procent att påbörja längre studier

Service- och tjänstesektorn rekryterar flest
Bland dem som gick vidare till en ny anställning fick 15 procent jobb inom service- och tjänstesektorn. Offentlig sektor anställde tolv procent samt tio procent fick arbete inom handel- och försäljning och lika många, tio procent, inom verkstads- och metallsektorn.


Ytterligare pressmaterial
På TRRs hemsida, www.trr.se, under menyn "Press" finns tidigare statistik samt pressbilder.

För ytterligare information kontakta
Ann-Sofi Sjöberg
Informationschef TRR
08-406 91 05
0708-67 60 24
ann-sofi.sjoberg@trr.se

 

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har mer än 30 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 220 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.