Trygghetsrådet, TRR

TRRs arbetsmarknadstatistik för 2006: Ljus arbetsmarknad där kvinnor får bättre lön på sina nya jobb

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:08 CET

TRR Trygghetsrådets arbetsmarknadsstatistik för 2006 som visar att åtta av tio uppsagda tjänstemän hittar nytt jobb genom TRR:

Allt ljusare arbetsmarknad där kvinnor får bättre lön på sina nya jobb

– Bland tjänstemännen har kvinnor även lättare än män att hitta nytt arbete

Av de uppsagda tjänstemän som tog hjälp av TRR under 2006 gick 80 procent vidare till en ny sysselsättning. Mer än hälften av dessa var kvinnor. Av de kvinnor som fick en tillsvidareanställning fick 31 procent en högre lön och av dem som fick en tidsbegränsad anställning fick 12 procent en högre lön. Bland männen var det 27 procent respektive 6 procent som fick en högre lön. Detta enligt TRRs statistik över arbetsmarknaden för 2006 som också visar att åtta av tio uppsagda tjänstemän hittar nytt jobb genom TRR.

TRR, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar uppsagda tjänstemän till nytt arbete. TRR har undersökt hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna och under 2006 har organisationen hjälpt 14 159 personer till ett nytt arbete.

Färre fasta jobb
Av dem som har fått en ny anställning har 81 procent fått en lika hög eller högre befattning. Andelen som får en tidsbegränsad anställning har ökat till 39 procent, från 31 procent år 2005. Det innebär att en allt mindre andel, 61 procent, har fått en tillsvidareanställning.

2006 kom det in 11 361 uppsagda tjänstemän till TRR vilket var 4 000 mindre än beräknat. Genomsnittstiden för att hitta en ny försörjning med hjälp av TRR har under det senaste året minskat från åtta till sex månader.

Jag gläds åt att så många som åtta av tio får nytt arbete och att hela 81 procent får ett lika bra eller bättre arbete än det förra. Att det tar kortare tid, i snitt sex månader, att hitta ett nytt arbete gör det hela ännu bättre, säger Carl-Gustaf Leinar, VD för TRR.

Allt ljusare arbetsmarknad för kvinnor
Av de personer som TRR avslutade kontakten med under 2006 var 48 procent män och 52 procent kvinnor. Jämfört med år 2005 har även de lite äldre fått det lättare att hitta en ny anställning, 2006 var 40 procent av de TRR hjälpt till en ny sysselsättning 50 år eller äldre. Det kan jämföras mot de 38 procent som var över 50 år under 2005.

Kontakter är det viktigaste sättet för att hitta ett nytt arbete. Av dem som gick vidare till en ny sysselsättning hittade 59 procent sitt nya jobb med hjälp av kontakter.

Det är värt att notera fler kvinnor än män gått vidare till ett nytt arbete med vår hjälp och det är dessutom positivt att de går till bra arbeten med högre lön. Än mer positivt är faktumet att det totalt sett är fler personer som kommer ut i sysselsättning än som blir av med sitt arbete, säger Carl-Gustaf Leinar.

Av de personer som TRR avslutade kontakten med under 2006:

fick 72 procent en ny anställning
startade 8 procent eget företag
valde 6 procent att påbörja studier

Bland dem som gick vidare till en ny anställning fick drygt sexton procent jobb inom service- och tjänstesektorn och tretton procent tog arbete inom den offentliga sektorn. Handel/försäljning, verkstad/metall och data/elektronik var också vanligt förekommande sektorer.

Skillnader mellan länen
Det finns regionala skillnader mellan länen. Nedan återfinns topplistor inom ett antal olika områden.

Här börjar flest studera Här fick flest över 50 jobb
Västerbotten 11 % Gävleborg 50 %
Gotland 11 % Västerbotten 47 %
Gävleborg 10 % Södermanland 46 %
Dalarna 9 % Gotland 44 %
Västernorrland 9 % Kalmar 44 %
Hela landet 6 % Hela landet 40 %


Här fick flest en högre lön Här fick flest en högre befattning
Skåne 27 % Kronoberg 15 %
Västmanland 26 % Östergötland 14 %
Blekinge 26 % Västra Götaland 14 %
Värmland 25 % Skåne, Blekinge, Uppsala och Stockholm
13 %
Uppsala 25 %
Hela landet 23 %
Hela landet 12 %


Här startades egna företag, högst och lägst Inom dess områden startade kvinnorna företag
Skåne 9 % Service & tjänster 27 %
Västmanland 9 % Hälsa & sjukvård 21 %
Södermanland 9 % Handel & försäljning 18 %
Hela landet 8 %
Värmland 5 % Inom dessa områden startade männen företag
Gotland 4 %
Gävleborg 4 % Service & tjänster 24 %
Kronoberg 4 % Data/elektronik 15 %
Handel & försäljning 11 %


Ytterligare pressmaterial
På TRRs hemsida, www.trr.se, under menyn ”Press” finns tidigare statistik samt pressbilder.

För ytterligare information kontakta
Ann-Sofi Sjöberg
Informationschef TRR
08-406 91 05
0708-67 60 24
ann-sofi.sjoberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med outplacement och har mer än 30 års erfarenhet av övertalighetssituationer i svenskt näringsliv. Målet är att skapa förändringskraft hos medarbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller riskerar att bli det. TRR är den enda aktören som har utvecklat en komplett metodik för karriärutvecklingsstöd utifrån svenska förhållanden. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. TRR omsätter cirka 1 miljard kronor årligen och huvudmännen är Svenskt Näringsliv och PTK. TRR har cirka 220 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på

www.trr.se

Ann-Sofi Sjöberg
Informationschef, TRR

TRR Trygghetsrådet
Box 16291, 103 25 Stockholm
Tfn 08-406 91 05
Mobil 0708-67 60 24