Processing AB

Trumfilter effektviserar hantering på ostronodling!

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 11:35 CEST

Ostrea Sverige AB bedriver industriell ostronodling på sydkoster i norra Bohuslän.
Ostronen odlas och skördas till havs, men produktion av yngel sker på land och behöver ett jämnt flöde av friskt havsvatten. Innan havsvattnet kan användas i produktionen behövs en viss partikelavskiljning.
Tidigare filtersystem innebar mycket manuellt arbete för att säkerställa en god filterhygien.
Filtrerade organismer måste snabbt ut ur systemet så att de inte bryts ned till andra organismer som i sin tur kan störa produktionen.
Våren 2013 startade man i samarbete med Processing ett försök med Collecta trumfilter för saltvatten. Filtret är helt i plast så man slipper både korrosion och ämnen som kan utsöndras då ett stål bryts ned. Installationen av trumfilter med kontinuerlig spolning har inneburit en avsevärd minskning av den manuella hanteringen och en jämn kvalité på filtratet. Filtratet från trumfiltret lämpar sig väl för eventuell efterpolering i form av exempelvis sand, glas eller membran.

Processing - Water Treatment Solutions:

Vattenprocess med service och kunskap.  Processing representerar stolt varumärken som Siemens Water Technologies och W.E.T Technologies. Tillsammans med vår erfarenhet inom vattenrening gör detta oss till en av de ledande produktleverantörerna av kunskapsbaserade lösningar inom vattenbehandling på den nordiska marknaden. Genom gränsöverskridande kunskapsutbyte och kontinuerlig utbildning hos våra leverantörer säkerställer och bibehåller vi vår marknadsledande position. Processing är aktivt på den nordiska marknaden och representeras av egna bolag i länderna. 70 anställda med en total omsättning på 220 miljoner SEK.