Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum

Trumtid - i livets famn

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2002 09:00 CEST

"Trumtid – i livets famn" är namnet på en ny basutställning om religion som öppnas på Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, den 8 juni. "Goabdesájgge – iellema asken" heter utställningen på lulesamiska. Den berättar om samisk religion och tro, från de äldsta källorna fram till våra dagar.
Idag är religion och andlighet i fokus i många sammanhang. Urbefolkningars religioner ger stoff till andligt sökande och shamanistiska föreställningar väcks till nytt liv. Men urbefolkningars religiösa föreställningar och riter är också dagsaktuell politik i frågor kring återförande av kulturföremål och skelett. Detta är en av aspekterna på den gamla samiska religionen som lyfts fram i utställningen.

Utställningen är uppbyggd kring fyra teman: Föreställningar om världen, Från livet till döden och åter till livet, Möten och mission samt Inspiration och ny religion. I text, bild, ljud och föremål får björnriter, offerceremonier och nåjdens liv gestalt och konkretion. I utställningen vill vi visa hur nära den gamla religionen hörde ihop med det dagliga livet och också lyfta fram enskilda människoöden för att belysa de övergripande strukturerna. Genom röster från nu levande personer får vi tankar om religion och tro i dagens samhälle.

Den nya basutställningen är en utveckling av en tillfällig utställning om trummor som Ájtte gjorde till Kulturhuvudstadsåret 1998. I den nya utställningen visas totalt åtta samiska trummor och ett ovanligt nåjdbälte. Sju av trummorna och nåjdbältet är inlånade från Nordiska museet, den åttonde trumman är lånad från Trinity College i Cambridge.

Form och innehåll följs åt, rummets centrum följer trummans form. En av väggarna bär en målning, Renskötarflickans dröm, av konstnären Lars J:son Nutti, och i taket hänger ytterligare en målning av Nutti, Nåjdens resa. De övriga väggarna är målade av den bortgångne kulturpersonligheten Nils-Aslak Valkeapää.

Utställningens producent är Anna Westman, religionshistoriker, som arbetar i en projektgrupp tillsammans med utställningsdesignern Sören Karlsson, etnologerna Kajsa Kuoljok och Ingrid Metelius, och ljuddesignern Hanna Bjärenstam. Tillsammans med övriga medarbetare på Ájtte, som alla blir inblandade i ett så pass stort projekt, skapas en faktarik, engagerande och tilltalande utställning.

Upplysningar:
Ingrid Metelius 0971-170 26
Matilda Burman 0971-170 02.

Dag Eriksson