Grafiska Företagen

Tryckta medier för miljöns skull? – Power of Print presenterar en ny studie om klimatpåverkan

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 10:00 CET

Det finns en föreställning om att tryckta medier utgör en miljöbelastning och att digitala medier alltid är det klimatsmarta alternativet. Så enkelt är det inte.

- Det går helt enkelt inte att säga att det ena formatet alltid är bättre än det andra. Fortsätt att använda tryckt media när det är mest effektivt och gör det med gott klimatsamvete. Använd på samma sätt det digitala formatet när det passar användaren bäst. Och oberoende av medium, gör ett val som minskar miljöpåverkan, säger Maria Wikström, projektledare för Power of Print.

Både att läsa på papper och att läsa på en e-läsare (läsplatta, dator, mobiltelefon) påverkar klimatet. Det framkommer i rapporten "Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier – en jämförande studie" som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört på uppdrag av projektet Power of Print. Rapporten baseras på en studie som belyser hur klimatpåverkan av tryckta och digitala medier skiljer sig åt ur ett livscykelperspektiv. Rapporten släpps idag i sin helhet, och som populärversion i mitten på december.

Välj inte bort det tryckta av miljöskäl
Studien visar att det är betydligt enklare att göra ett val mer klimatsmart än att göra det mest klimatsmarta valet. Däremot finns det exempel på antaganden som har inverkan på vilket format – tryckt eller digitalt – som är att föredra ur klimatsynpunkt.

Tryckt är det bästa alternativet när antalet läsare ökar, när e-läsaren förbrukar mycket el i kombination med lång lästid samt när utskrifter görs i större omfattning. Digitala medier framstår som det klimatmässigt bättre alternativet när en kortare lästid antas och e-läsaren i hög utsträckning används till annat samt om konsumenten avstår utskrift. Om man till exempel skriver ut en e-faktura motsvarande två A4-sidor bidrar det till en 331-procentig ökning av klimatpåverkande utsläpp per e-faktura!

Om rapporten "Klimatpåverkan från tryckta och digitala medier – en jämförande studie" Rapporten baseras på en studie som belyser hur klimatpåverkan av tryckta och digitala medier skiljer sig åt ur ett livscykelperspektiv. Till grund för resultatet i rapporten ligger en litteraturstudie utförd av Andreas Öman på IVL, vilken baseras på resultatet av nio andra oberoende studier. 

Delar av rapporten har redan kunnat läsas i POP 11, årets tryckta rapport från Power of Print och Grafiska Företags Förbund, vilken lanserades på eventet Print at Work den 27 oktober. POP 11-rapporten går att beställa på powerofprint.se.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund, GFF, är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 550 medlemsföretag med totalt runt 15 500 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se