SATS Sports Club Sweden AB

Tryg i Danmark köper Nordens största träningsföretag SATS

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 15:12 CET

Tryg i Danmark smba köper Nordens största träningsföretag SATS, med över 200 000 medlemmar fördelat på 100 träningscenter i de nordiska länderna, för 1,6 Mrd SEK. Säljare är Nordic Capital Fond IV, och köpet förväntas vara avslutat före årets utgång. Tryg i Danmark, som är majoritetsägare i försäkringskoncernen TrygVesta, har som huvudsyfte att äga och utveckla verksamheter inom områdena trygghet, hälsa och säkerhet i de nordiska länderna samt att stötta samhällsnyttiga projekt genom TrygFonden.

SATS grundades i Norge 1995 och har sedan etablerat sig i de övriga nordiska länderna. Omsättningen år 2005 var ca 1,1 Mrd SEK och företaget har drygt 3 700 medarbetare vilket motsvarar 1 000 heltidstjänster. SATS är det näst största träningsföretaget i Europa, sett till antalet träningscenter, med 11 miljoner besök per år. SATS utgör idag ca 25 % av den nordiska träningsmarknaden.

- De flesta av oss rör sig inte alls på arbetet. Det betyder att det nu är viktigare än någonsin att vi rör på oss minst en halvtimme om dagen. Kombinerat med ett generellt fokus i samhället på individens välmående skapar det en enorm marknadspotential för träningsbranschen. Det är just den affärsmässiga potentialen i kombination med förbättrad folkhälsa som passar perfekt i Tryg i Danmarks nya investeringsstrategi, säger Lennart Meineche, VD Tryg i Danmark.

För Tryg i Danmark, som äger 60% i TrygVesta är köpet av SATS det första av flera förväntade investeringar som ska bidra till att göra Tryg i Danmark till en betydelsefull investerare inom hälsa och säkerhet i Norden.

- För oss har köpprocessen varit en fantastiskt spännande period. SATS har ett starkt varumärke och har varit den drivande parten i professionaliseringen av branschen under de senaste åren. Vi ser fram emot att få samarbeta med en duktig ledning och med mycket kompetenta och engagerade medarbetare. Nu ser vi fram emot att få överföra den kunskap vi har inom hälsobefrämjande bland annat genom våra samhällsnyttiga aktiviteter i TrygFonden till att utveckla SATS ytterligare till gagn för medlemmarna och medarbetarna i SATS, säger Lennart Meineche.

Koncernchef och VD i SATS, Andreas Göthberg, ser fram emot samarbetet med den nye ägaren:

- Tryg i Danmark är en långsiktig, kapitalstark ägare som har bred erfarenhet inom friskvårdsområdet. Jag gläder mig därför åt ett långt och fruktsamt samarbete som kommer att befästa vår ställning som marknadsledare inom träning med de bästa träningsprodukterna. Den fortsatta tillväxten i SATS bygger på antalet nya träningscenter och en kontinuerlig utveckling av de träningsprodukter vi erbjuder våra medlemmar, säger Andreas Göthberg.

______________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta

Lennart Meineche, VD eller Reinholdt Schultz, kommunikationsansvarig i Tryg i Danmark, +45 27 15 70 82.

Andreas Göthberg, Koncernchef och VD SATS Holding AB, + 46 733 73 24 06

Besök också www.trygidanmark.dk

_______________________________________________________________

FAKTA

Tryg i Danmark smba

Tryg i Danmark är ett företag som äger och utvecklar nordiska verksamheter som syftar till att skapa trygghet. Tryg i Danmarks arbete omfattar tre huvudområden:

Tryg i Danmark är huvudägare i den börsnoterade försäkringskoncernen TrygVesta med en ägarandel på 60%
Tryg i Danmark investerar i andra trygghetsskapande aktiviteter primärt inom hälsa och säkerhet
Tryg i Danmark skapar större trygghet för alla i Danmark genom TrygFondens samhällsnyttiga projekt

SATS

SATS är Nordens största träningsföretag och startades 1995 i Norge. I dag ser SATS ut enligt följande:

SATS har 100 helägda träningscenter. I tillägg finns ca 40 licenscenter med varumärket Spenst samt fyra SATS-center som drivs på franchisebasis.
SATS finns idag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.
SATS är det näst största träningsföretaget i Europa räknat i antal träningscenter och har ca 11 miljoner besök per år
SATS har en nordisk marknadsandel om ca 25%
SATS finns i 30 större städer i Norge, Sverige, Danmark och Finland.
SATS har 3 700 anställda motsvarande 1 000 heltidstjänster
SATS har över 200 000 medlemmar.
SATS omsättning 2005 är på 1,1 mdr SEK.
I år förväntas ett resultat före av- och nedskrivningar samt räntor och skatt på ca 170-180 MSEK

Transaktionen

Nordic Capital Fond IV, har sålt SATS till Tryg i Danmark for 1,6 mdr SEK. Affären skall vara fullt genomförd innan slutet av 2006. Tryg i Danmarks ledning har fått assistans från:

SEB Enskilda
PA Consulting Group
Grant Thornton
Kromann Reumert (Danmark), Thommesen (Norge), Mannheimer Swartling (Sverige), Castrén & Snellman (Finland)