PriceRunner

TRYGG E-HANDEL höjer kravspecifikationen och öppnar upp för tjänsteföretag

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 10:37 CEST

TRYGG E-HANDEL inleder nu ett antal uppdateringar av certifieringen. Redan i november påbörjas stickprovskontroller med "provköp" samt en uppdatering av 10-punktslistan. Dessutom utvärderas möjligheterna till certifiering av tjänsteföretag. Tjänsten administreras av Svensk Distanshandel vilket innebär att alla certifierade företag blir associerade medlemmar i föreningen. Hittills har 74 e-handlare klarat testkraven och blivit certifierade.

Kvalitetsstämpeln Trygg E-handel grundades av Victor Dahlborg, marknadschef på PriceRunner, i december 2007 och överläts till Svensk Distanshandel (SDh) i april 2008. Trygg E-handel är en certifiering vars syfte är att skapa tydligare, enklare och enhetligare riktlinjer för vad som gäller vid e-handel, både för konsument och e-handlare.

Alla de godkända e-butikerna presenteras på www.tryggehandel.se och indelas i kategorier för att konsumenterna enklare ska kunna hitta rätt bland företagen. Trygg E-handels hemsida har fått en ny layout för att ge tydligare information till både e-handelsföretag och konsumenter.

Uppgraderad kravspecifikation
Styrgruppen för Trygg E-handel har lyssnat på både konsumenter och e-handlare under de tio månader som certifieringen funnits.

- Vi har ända från start varit medvetna om att kraven vi ställer på e-handlarna successivt kan behöva uppgraderas. Nu höjer vi ribban ytterligare ett steg genom att noggrannare kontrollera hur e-handlarna sköter sina konsumentreturer, säger Victor Dahlborg.

I november presenteras en uppdaterad 10-punktslista med tydliga riktlinjer för de sökande. Den uppdaterade listan innefattar bland annat specifikt krav på "nåbarhet". Konkret innebär detta att Trygg e-handel kommer kontrollera att e-handlaren svarar på inkommande e-post inom utsatt tid rörande ett köp. Dessutom inleds under hösten stickprover med "provköp" . Trygg E-handels målsättning är att årliga stickprover ska utföras på samtliga medlemmar.

Särskilda krav på tjänsteproducerande företag
Svensk Distanshandel vill öppna upp för att certifiera tjänsteföretag. Vilka specifika krav som ställs på tjänsteföretagen är ännu inte fastställt, men i likhet med den befintliga 10-punktslistan kommer Konsumentköplagen samt Distans- och hemförsäljningslagen att ligga till grund för certifieringen. I vissa fall är Trygg E-handels krav "högre än lagen kräver" till konsumentens fördel.

Seriös e-handel - ett lönsamt koncept
Kvalitetsmärkningen Trygg E-handel är i första hand framtagen för att konsumenten ska känna trygghet vid handel via nätet, men även e-handlaren kan dra fördel certifieringen. E-butiken Badshop.se blev certifierad för Trygg E-handel i januari 2008 och ökade direkt sin omsättning med över 200 procent under perioden februari till mars.

Om TRYGG E-HANDEL
Trygg e-handel ingår sedan april 2008 i branschföreningen Svensk Distanshandel (SDh) som har till uppgift att informera om distanshandel och e-handel, samt att tillvarata branschens intressen. Trygg E-handels roll är att öka konsumenternas kunskap om sina rättigheter då man handlar på Internet och samtidigt ställa krav på e-handlarna att tydliggöra om de villkor som gäller när man handlar hos dem på webbplatserna.

Ambitionen med arbetet är att fler konsumenter ska ta steget till att börja handla via Internet, ett inhandlingssätt som är både smidigt och enkelt samtidigt som det är tidsbesparande. För många innebär Internet också att tillgången till varor och tjänster blir större. Trygg E-handel värnar om en säker och seriös utveckling inom svensk e-handels kultur.

E-handlarnas egna ord

  • E-handlare som tillfrågats om medlemskapet i Trygg e-handel menar att det både lett till ökad försäljning och större förtroende bland kunderna. E-handlare menar att kunderna i allt större omfattning väljer att betala i förskott, med kort.
  • Hos e-handlaren Badshop.se har man gått från en nästan obefintlig andel förskottsbetalningar till att de idag utgör cirka 35 procent, enligt Vincent Dadvar, VD på Badshop.se
  • Att medlemskapet har betydelse för att locka till sig kundgrupper som normalt inte handlar på nätet är uppenbart, menar Håkan Larsson, VD på Bygglagret.se, som också var den först godkända Trygg e-handlaren.
  • Andre Cedermarker på brevlådebutiken Flexbox.se menar att medlemskapet har ett högt förtroende bland äldre kunder eller "nybörjare på e-handel".
  • Mer om e-handlarnas egna ord finns att läsa på Trygg E-handels hemsida, www.tryggehandel.se

_______________________________________________________________
För mer information:
Victor Dahlborg, Pressansvarig Trygg E-handel, mobil: 0709-25 35 95 eller press [at] tryggehandel.se
Johan Frykendahl, Ansökan Certifiering, mobil: 0703-97 30 98 eller ansokan [at] tryggehandel.se
Bo Lindell, VD, Svensk Distanshandel, mobil: 0706-52 47 75

Svensk Distanshandel består av drygt 60 medlemmar med en sammanlagd omsättning på cirka 20 miljarder kronor (total försäljning inkl export). Alla ledande företag inom e-handel och postorder är medlemmar i föreningen, som har till uppgift att informera om distanshandel, samt att tillvarata branschens intressen. Vidare skall Svensk Distanshandel verka för att skapa opinion och driva frågor och förslag till förbättringar inom områden som rör distanshandel. För mer information besök www.distanshandel.se

Trygg e-handel har initierats av Pricerunner, som är den ledande konsumentguiden för pris- och produktjämförelser. Flera stora konsumentorganisationer i Sverige har varit med och utarbetat riktlinjerna för den 10 punktslista som skapats för Trygg e-handel, vilket borgar för att kvalitetsstämpeln får ett brett genomslag. Trygg e-handel drivs sedan april 2008 av branschföreningen Svensk Distanshandel (SDh).
Läs mer om Trygg e-handel: www.tryggehandel.se