TurbolinPR AB

Trygg övergång till molnet med Verizon Business nya program

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 10:35 CET

 

Trygg övergång till molnet med Verizon Business nya program

Verizon Business lanserar Cloud Computing Program, en uppsättning managerade IT-konsulttjänster som erbjuder företag en holistisk approach för övergången till molnet. Programmet motsvarar de specifika krav som finns vad gäller säkerhet, integritet, prestanda och styrning. 

Verizons Cloud Computing Program hjälper även företag att hantera, övervaka och underhålla sina molnstrukturer, oavsett om applikationerna levereras från datacenter som är företagets egna, en tredjeparts eller Verizons. 

Programmet ger företag en flexibel, leverantörsneutral lösning för molnmiljön med följande fem steg: bedöma, planera/designa, flytta, managera och säkra. Genom att utnyttja företagets experter på datacenter virtualisering, applikationshantering och säkerhet arbetar Verizon Business för att skapa en säker molnmiljö samtidigt som företagen får den grad av support som de önskar sig, oavsett var de befinner sig i sin molnutveckling.

Verizon ger råd om vilka affärsapplikationer som kan flyttas till molnet i syfte att bättre utnyttja datacenterresurser, öka prestandan och kontrollera IT-kostnader. De identifierar även vilken som är den bästa molnmiljön för ett specifikt företag; publik, privat eller en kombination av de båda.

Branschexperter är överens om att molnet kommer att vinna mark även i storföretagen. Gartner, en ledande global IT-analytiker, förutspår att marknaden kommer att växa till 150.1 miljarder USD år 2013, jämfört med dagens uppskattningsvis 46.4 miljarder USD[1].

Molnet gör det möjligt för företag att utnyttja dataresurser i den omfattning som affärsverksamheten kräver. Därigenom betalar man bara för de resurser som används, under den tid de behövs, och slipper därmed inköp av ny utrustning och nyanställningar för att kunna klara verksamhetstoppar. 

För mer information vänligen besök: Verizon IT Solutions & Hosting Web site

[1] Gartner, Inc., “Dataquest Forecast: Sizing Cloud; Understanding the Opportunities in Cloud Services,” March 18, 2009; Authors: B. Pring, R. H. Brown, A. Frank, S. Hayward, L. Leong, ID Number G00166525.

Om Verizon
Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), med huvudkontor i New York, är en global ledande leverantör av bredband och andra fasta och mobila kommunikationstjänster till företag, myndigheter och andra telekomoperatörer. Verizon Wireless driver USA:s mest pålitliga trådlösa nätverk, med mer än 87 miljoner nationella kunder. Verizon Wireline levererar bredbandstjänster, informations- och underhållningstjänster via landets mest avancerade fiberoptiska nätverk.  Verizon Wireline inkluderar även Verizon Business, som levererar innovativa och sömlösa affärslösningar till företag över hela världen. Verizon är ett Dow 30 företag med över 235 000 anställda. Förra året uppgick företagets totala rörelseintäkter på över 97 miljarder USD. För mer information, besök www.verizon.com.