AMF

Trygga pensionslösningar behövs

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 10:22 CET

Kunskapen är låg om vad som påverkar pensionen och det folk vill ha är trygga lösningar med möjlighet till hög avkastning. Trots det fortsätter utbudet av pensionssparande med garanti att minska på marknaden. Trygga produkter är nödvändigt för de som inte vill vara aktiva. Det skriver AMF bland annat i sin årliga pensionsrapport som publiceras idag.

Traditionell försäkring är en trygg pensionslösning med garanti där spararen inte behöver vara påläst och aktiv för att få en bra pension. Den är dessutom som regel billigare tack vare stordriftsfördelar. Trots att många pensionssparare efterfrågar just detta, erbjuds färre traditionella försäkringar på marknaden.

– Vi har sett en utveckling där allt färre bolag erbjuder traditionella pensionsförsäkringar och det är bekymrande, eftersom trygghet är just det många vill ha. I stället för en traditionell försäkring med garanti erbjuds många pensionssparare en fondförsäkring utan garanti och då förväntas spararen själv vara aktiv i sina placeringar för att balansera avkastning och risk. Vi ser att de flesta fondförsäkringskunder är passiva och att de inte utnyttjar möjligheterna att byta fonder, säger Fredrik Nordström, affärsutvecklingschef AMF.

Beslut som påverkar pensionens storlek

AMFs pensionsrapport 2013 belyser också två viktiga beslut som påverkar pensionen; återbetalningsskydd och hur man väljer att plocka ut sin tjänstepension. Det finns stor okunskap kring hur dessa beslut påverkar pensionen.

Ett återbetalningsskydd ger efterlevande rätt till hela eller delar av innestående pensionskapital när man avlider, men den som inte behöver skyddet kan få cirka 15 procent högre pension, visar rapporten.

Beslut om hur man väljer att tjänstepensionen ska betalas ut när man blir pensionär är också viktigt. Allt fler väljer att ta ut sin pension på kortare tid.

– Många tänker att det är bäst att plocka ut allt på så kort tid som möjligt, men det är viktigt att vara medveten om att man i och med det väljer bort det ekonomiska skyddet för ett långt liv. Det kan ge en märkbar effekt när man som 70-åring märker att hela tjänstepensionskapitalet redan är slut, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Pensionsrapporten uppmärksammar även att flera grupper riskerar att stå utan eller få lägre tjänstepension i framtiden. Senare inträde på arbetsmarknaden, deltidsarbete och färre kollektivavtal är faktorer som kommer att påverka framtidens tjänstepensioner.

Bilaga: Pensionsrapporten 2013 och pressbilder. Finns även på AMFs medierum.

För mer information, kontakta:

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se

Emelie Ericson, PR och Information AMF: 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.se