FAO

Tryggad tillgång till mat - huvudfråga när G8-ländernas jordbruksministrarna möts i Treviso

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 15:52 CEST

Den ekonomiska krisen har tvingat fler människor in i fattigdom och svält

Rom, 20 april 2009 - De internationella organisationer, som har till uppgift att arbeta för tryggad tillgång till mat för alla, deltar vid mötet mellan G8-ländernas jordbruksministrar, för att lyfta fram hur den ekonomiska krisen drabbar småjordbrukare och hur människors möjlighet att köpa mat har påverkats av krisen. Mötet hålls mellan den 18-20 april i den italienska provinsen Treviso.

Jordbruksministrarna har bjudit in FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, IFAD, den internationella fonden för jordbruksutveckling, WFP, FN:s livsmedelsprogram, samt samordnaren för generalsekreterarens specialgrupp för en tryggad tillgång till mat, UN Secretary-General's High-Level Task Force on Food Security, till mötet som kallas "jordbrukstoppmötet". De samlade FN-organen informerar om hur FN hanterar kriserna. Fler människor har tvingats in i undernäring, hunger och fattigdom och därför blir dessa organisationers arbete av extra stor vikt.

"För att kunna mätta de nästan en miljard hungrande i världen och för att kunna möta behovet att mätta ytterligare de tre miljarder människor som beräknas leva 2050, behöver världen politiskt ledarskap och väl investerade resurser", framhåller FAO:s generaldirektör, Jacques Diouf. "Jag uppmanar de världsledare, som letar efter sätt att rädda den globala ekonomin från katastrof, samtidigt som man försöker skapa nya jobb och inkomster för miljontals människor på landsbygden, att framförallt investera i jordbrukssektorn."

FAO:s arbetar nu i över 90 länder med att stötta matproduktionen genom att göra förbättrat utsäde, handelsgödsel och andra insatsvaror för jordbruk tillgängligt. FAO bidrar också med teknisk utveckling och stöd. Under 2008 bidrog FAO totalt med stöd och investeringar på runt $ 350 miljoner. Omkring sju miljoner småjordbrukare och deras 35 miljoner anhöriga - främst kvinnor och barn - drar direkt nytta av detta stöd.

"Det här mötet med G8-ländernas jordbruksministrar måste bli det tillfälle då vi startar den politiska process, som krävs för att ta itu med den stora utmaningen för att trygga tillgången till mat i världen", fortsätter Diouf, som också är viceordförande för Generalsekreterarens specialgrupp.

Investeringarna minskar

Efter 20 år av minskade investeringar till jordbrukssektorn har det internationella samfundet börjat förstå sektorns centrala roll för en bredare ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna, framhåller Kanayo F. Nwanze, IFAD:s nye chef.

"Men deklarationer mättar inte fattiga människor, det gör bara handling. Under mötet i Treviso vill vi försäkra oss om att göra småjordbrukarnas röster från hela världen hörda och att vi lämnar här med ett direkt åtagande till handling", fortsätter han.

Tre fjärdedelar av de 1,4 miljarder fattigaste människorna på jorden lever på landsbygden. IFAD arbetar med, och för, ca 500 miljoner småjordbrukare, kvinnor och män, för att göra det möjligt för dem att mätta sig själva och sina familjer, och att hjälpa dem att nå ut på marknaden, hantera effekten av klimatförändingarna och bidra till den ekonomsiska utvecklingen på landsbygden.

"G8-ledarna måste prioritera tryggad tillgång till mat och sätta detta högst på agendan eftersom den finansiella krisen leder till ytterligare hunger. De samlade effekterna av den finansiella krisen bärs av de mest utsatta" understryker Josette Sheeran, verkställande direktör på WFP. "Detta innebär att vi måste försäkra alla om rätten till tryggad tillgång till mat, men också att vi fokuserar på en ökad jordbruksproduktion."

Under förra året, svarade WFP på matkrisen genom en upptrappning av sin akuthjälp, på ett sätt som tidigare inte ägt rum och ytterligare runt 30 miljoner människor fick ta del av WFP:s nödinsatser. Under 2009 beräknar WFP att de behöver mätta över 100 miljoner människor.

WFP arbetar inte bara med att tillhandahålla mat till utsatta människor, de har också startat en rad innovativa projekt för att komma till rätta med hungerproblematiken: de delar ut kontanter och kuponger, ser till att lokal upphandling gynnar småskaliga jordbrukare och anordnar skolmatsprogram för att uppmuntra föräldrar att skicka sina barn till skolan.

FN:s undergeneralsekreterare David Nabarro, som också är samordnare för specialgruppen, sade inför sammankomsten i Treviso att "vi måste vara uppmärksamma på en ökning i nivåerna av hunger, som ett resultat av människors minskade köpkraft."

"Vi måste också vara redo att hjälpa länder med deras investeringar i småskaligt jordbruk", tillade Nabarro. "Dessa investeringar bidrar med möjligheter för samhällen både på landsbygden och grupper i de urbana områdena, som har drabbats av nedskärningar inom gruvdriften, tillverkningsindustrin och andra sektorer, att stävja de värsta effekterna av konjukturnedgången."

Förutom företrädare för G8-länderna deltar jordbruksministrar från G5-länderna - Brasilien, Kina, Mexiko, Indien och Sydafrika - i mötet i Treviso. Resultaten av diskussionerna kommer att vidarebefordras till mötet för G8-ländernas stats- och regeringschefer, som hålls i juli på den italienska ön La Maddalena.

G8-länderna väntas följa upp sina åtaganden om tryggad tillgång till mat från det senaste mötet, som hölls i Hokkaido, Japan. Under det senaste G20-mötet, som hölls i London, lyftes tryggad tillgång till mat också fram som en viktig fråga och som ett svar på den ekonomiska krisen.

Läs mer:

Pressmedelandet på fao.org

G8 Agriculture Ministers' Meeting

World food situation

Initiative on Soaring Food Prices

Tillgång till mat i världen

FAO:s rapport om hunger, SOFI 2008