Stockholms stad

Tryggare äldreomsorg med gemensamma rutiner

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 17:01 CET

Äldreroteln, Carl Smitterberg, pressekreterare,
Telefon: 08-508 29 911,
E-post: carl.smitterberg@stadshuset.stockholm.se

Som ett led i Stockholms stads kvalitetsarbete ska gemensamma rutiner för att anmäla missförhållanden i äldreomsorgen införas. Nya riktlinjer ska utarbetas för hur olika missförhållanden ska anmälas, som t ex Lex Sarah-fall.

Det säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd) inför äldrenämndens möte i dag.

Redan i dag finns riktlinjer för hur fall enligt Lex Sarah med mera ska anmälas men utformningen har varierat mellan stadsdelsnämnderna. Äldrenämnden ska nu ta fram gemensamma riktlinjer för hela staden.

Genom gemensamma riktlinjer läggs också grunden för att kunna föra stadsgemensam statistik över missförhållanden. Statistik och översikt är en viktig grund för att kunna utveckla äldreomsorgens kvalitet.