SIS, Swedish Standards Institute

Tryggare bostadsaffärer med tydlig areamätning

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 11:07 CEST

Det är vanligt att bostäder är felmätta och att det leder till tvister mellan till exempel mäklare, säljare och köpare eller mellan hyresvärd och hyresgäst. Nu finns en broschyr som förklarar hur arean ska mätas på rätt sätt. Målet är att fler ska göra rätt från början så att tvisterna blir färre. Broschyren finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute.

När en bostad ska säljas är det vanligt att det blir missförstånd om boarean. Ofta handlar det om köpare som kräver pengar för ”saknade” kvadratmetrar.

– Missförstånden handlar både om att många bostäder faktiskt är felmätta och om att köpare och säljare av en bostad inte är insatta i vilken area som ska mätas och hur. Det saknas till exempel ofta kunskap om att reglerna skiljer sig åt mellan småhus och lägenheter, säger Magnus Gramstrup-Christensen från Svensk Areamätning AB.

För att slippa missförstånd kan kunden välja en mäklare eller mätkonsult som är diplomerad av SIS. Kunden kan ta reda på om boarean är uppmätt på rätt sätt genom att fråga om mätexperten är diplomerad eller genom att kolla upp om personen finns listad på SIS webbplats, sis.se

Nu finns även en ny broschyr som på ett enkelt sätt sammanfattar de regler som finns i standarden för areamätning, SS 21054:2009*. Broschyren heter Så mäter du din bostad och finns att ladda ned hos SIS och övriga organisationer som har deltagit i framtagandet. Hämta broschyren på www.sis.se/matabostad

Organisationer som deltagit i arbetet med, och tillhandahåller, broschyren:
BoKunskap, Bostadsrätterna, Bostadsrättsägarnas Riksförbund, Bygganalys AB, Fastighetsmäklarförbundet FMF, Fastighetsnytt, Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Konsumentverket, Mäklarsamfundet, Riksbyggen, Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare, SABO, Samhällsbyggarna, SBR Byggingenjörerna, SIS, Swedish Standards Institute, Skatteverket och Svensk Areamätning AB.

Om du har frågor om mätning och innehållet i standarden hänvisar vi dig som är enskild konsument till din lokala konsumentrådgivare och/eller till Konsumentverkets och Boverkets gemensamma webbplats: omboende.se. Du kan även vända dig till din närmaste hyresgäst- eller bostadsrättsorganisation. 

För mer information:
Magnus Gramstrup-Christensen, Svensk Areamätning AB, 0733-44 88 55, magnus@svenskarea.se
Eva Lagerblad, utvecklingsansvarig SIS, 08-555 22 57 , eva.lagerblad@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se

*Area och volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler, SS 21054:2009

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).