Skurups kommun

​Tryggare i Skurups kommun, men några problem återstår

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2017 09:41 CET

Årets trygghetsmätning från polisen visar att tryggheten i Skurups kommun ökat i jämförelse med förra året. Dock kvarstår problemen med bilar som kör för fort samt buskörning med mopeder. Likaså är trygghetskänslan utomhus fortsatt låg medan oron att utsättas för inbrott är förhållandevis hög.

Precis som förra året har kommundelarna Abbekås, Rydsgård, Skivarp och Skurups tätort fått besvara undersökningen utifrån förutsättningarna i det egna området. Detta innebär dels att resultatet kan jämföras med tidigare mätning, dels att åtgärder kan riktas och anpassas utifrån lokala behov.

Trafiken upplevs som problematisk
Det övergripande problemet i kommunen kan relateras till trafiken. I synnerhet i Rydsgård och Skivarp upplever de tillfrågade mycket stora problem med bilar som kör för fort, medan boende i Skurups tätort istället anmärker på buskörning med mopeder och mc.

- Under årets lopp har polisen genomfört flera hastighetskontroller inne i centrala Skurup vilket givit ett positivt resultat som mätningen visar. Nu kommer vi även att fokusera resurser till Rydsgård och Skivarp, säger kommunpolisen Sara Schön.

Oro för inbrott trots låga siffror
Ett annat kommungemensamt resultat är oron att utsättas för bostadsinbrott samt inbrott i förråd. Detta trots att polisens statistik visar att det under år 2017 anmäldes endast 28 inbrott och inbrottsförsök i villa och lägenhet

- Vi arbetar aktivt med att starta upp grannsamverkan i kommunen, vilket vi tror kan vara en bidragande orsak till att förhållandevis få fastigheter drabbas av inbrott. Förhoppningsvis kan ett ökat engagemang även bidra till minskad oro att utsättas säger kommunpolisen Sara Schön.

Låg känsla av trygghet utomhus kvällstid.
Något som bekymrar såväl polisen som säkerhetsansvariga inom kommunen är den fortsatt låga trygghetskänslan utomhus sen kväll.

- Att människor känner sig otrygga när de vistas utomhus om kvällarna är något som vi tar på största allvar och arbetar aktivt med, bland annat genom trygghetsvandringar säger kommunens trygghetsutvecklare Peter Strandell.

Resultatet visar även att nedskräpning fortfarande upplevs som ett bekymmer i hela kommunen förutom i Abbekås. Skadegörelse har däremot minskat i samtliga kommundelar, förutom Rydsgård där den ligger på samma nivå som förra året.

Liten risk att utsättas för brott
Samtidigt visar resultatet att den faktiska risken att utsättas för brott är låg och att Skurups kommun i grunden är en säker kommun att bo och vistas i. 81 procent av de tillfrågade uppger att de inte utsatts för något som helst brott.

- Det är givetvis mycket glädjande att brottsligheten i kommunen är låg. Tillsammans med kommunens trygghetsgrupp kommer vi titta på vad som behöver göras för att även tryggheten i kommunen ska öka, säger säkerhetschefen Malin Ekblad.

Ett annat positivt resultat är att förtroendet för polisen ökat avsevärt. Bland de som besvarade frågan 2016 ansåg 24 procent att polisen inte bryr sig om de lokala problemen. Motsvarande siffra för i år är 14 procent. 

Skurups kommun med ca 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås - en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.