SIS, Swedish Standards Institute

Tryggare städer genom smart planering – Ny guide om brottsförebyggande stadsplanering

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 08:42 CEST

Gångtunnlar, mörka gångvägar och öde parker - på många platser är det lätt att känna sig rädd, inte minst när det blir mörkt. SIS, Swedish Standards Institute, har varit med och utformat en europeisk standard som ska hjälpa till att göra stadsmiljön tryggare.

Den nya standarden är en guide med många infallsvinklar, från skalskydd och förhindrande av flykt med stöldgods, till hur man bygger ett samhälle där människor vill och vågar röra sig. Mycket handlar om att göra stråken trafikerade och att bygga bort barriärer, prång och mörka partier.

- Det finns barriärer av många slag. En stor motorväg med en lång gångtunnel under är en barriär. Bygger vi en upplyst viadukt över motorvägen blir det tryggare för människor att passera,
säger Gerd Cruse Sondén, arkitekt vid Göteborgs stad och deltagare i SIS kommitté för brottsförebyggande stadsplanering.

För att lyckas med brottsförebyggande stadsplanering måste många olika grupper delta i arbetet, alltifrån arkitekter och byggherrar till kommunala förvaltningar, företag och polis. Och det finns flera lyckade exempel på byggande som förebygger brott:

- Genom att bygga mindre parkeringsplatser med god insyn har man till exempel lyckats minska bilinbrotten. Man har också lyckats bygga entréer och källarförråd som gör det svårare för brottslingar att agera. Men den stora frågan är hur man ska utforma utemiljöerna så att vi får ett samhälle som människor vill och vågar röra sig i, säger Gerd Cruse Sondén.

- Det handlar ofta om dålig belysning och skymmande växtlighet men också om brister i själva stadsplanestrukturen. Där staden är alltför gles och få människor möts är vi mer otrygga än inne i centrala staden där gatunätet uppmuntrar till mänskliga möten, säger Erik Geete på SIS.

SIS ger ut en praktisk guide som riktar sig till alla som arbetar för att öka tryggheten i vår boendemiljö. Förutom standarden innehåller guiden texter av svenska experter och en terminologistandard som definierar alla uttryck som används. Men den nya standarden innebär inte att standardiseringsarbetet inom området är avslutat.

- Vi har gott om arbetsuppgifter under de närmaste åren och välkomnar nya deltagare att ta kontakt med SIS. Extra viktigt är det med sakkunskaper i de nystartade projekten inom det brottsförebyggande standardiseringsarbetet: bensinstationer, skolor och kollektivtrafik, avslutar Erik Geete.

För ytterligare information:
Erik Geete, SIS, tfn 08-555521 27, erik.geete@sis.se

Gerd Cruse Sondén, arkitekt, Göteborgs Stad, tfn 031-368 05 22, gerd.cruse.sonden@stadshuset.goteborg.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555520 97, erika.messing@sis.se