Palm & Partners

Tryggaste bolaget vid bemanning och rekrytering

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 14:29 CET

UC har rankat Palm & Partners att tillhöra riskklass 5. Bara fem promille av alla bolag i Sverige kvalar in där. Men inte nog med det. UC:s statistik visar dessutom att Palm & Partners är det tryggaste bolaget i hela bemannings- och rekryteringsbranschen.

Sedan den 1 december 2011 rankas Palm & Partners som det tryggaste företaget i hela bemanningsbranschen. Det är UC – marknadsledande på kreditinformation – som placerar Palm & Partners på tronen i finrummet bland Sveriges mest välskötta företag. Riskklass 5 innebär att risken för att ett företag hamnar på obestånd är väldigt, väldigt liten, närmare bestämt lägre än en fjärdedels procent. Och risken med Palm & Partners är alltså ännu mindre. Till och med lägst.

”Vår statistik visar hur tryggt det är att göra affärer med ett företag, snarare än att bara visa hur vinstdrivande ett företag är. Vi väger in mängder av parametrar, som hur styrelse och ägarstrukturer ser ut, hur bokslutet ser ut, betalningshistorik och övriga ekonomiska fakta relaterat till branschen. Och vår statistik visar att Palm & Partners är den tryggaste samarbetspartnern inom bemanning och rekrytering.” säger Amir Pasbakhsh på UC när vi når honom på telefon. ”Och det här är inte tillfälligt, vi mäter dagligen”.

Fredrik Berg, kontorschef på Handelsbanken i Malmö, understryker hur viktig UC:s statistik är i en affärsrelation:

”Vi tar alltid en kreditupplysning på alla nya företag vi ska göra affärer med. UC:s statistik är grundbulten och en viktig pusselbit för att bedöma ett företag, något jag rekommenderar alla att göra.”

 Långsiktigt tänkande

Att uppnå en sådan nivå som Palm & Partners gjort görs inte utan ansträngning. Det kräver rätt inställning och ett långvarigt och målinriktat arbete, om man överhuvudtaget klarar det.

 ”Att bygga ett bolag på en sund ekonomi är viktigt för såväl medarbetare som kunder och leverantörer. Vi är en långsiktig leverantör och arbetsgivare”, säger Johnny Gunnarsson, vd på Palm & Partners. Johnny berättar vidare att det egentligen inte är den ekonomiska stabiliteten i sig som är drivfjädern, även om statistik från Sydsvenska handelskammaren visar att det – särskilt i en lågkonjunktur – är en av de viktigaste faktorerna när företag idag väljer leverantör1. För Palm & Partners är istället långsiktighet i relationerna viktigast. Företaget  har exempelvis alltid strävat efter att finnas där kunderna behövt dem:

”I några av våra projekt under de senaste åren har vi – på grund av vår finansiella uthållighet – haft möjlighet att följa våra kunder nationellt. Vi har alltså kunnat finnas med på de orter i landet där våra kunder behövt oss.” Långsiktigt har det här sättet att göra affärer alltså fallit mycket väl ut. Det visar UC:s ranking utom all tvivel. Tryggast i Sverige helt enkelt.

För vidare information eller frågor kontakta Johnny Gunnarsson, vd.
0702-497196, johnny.gunnarsson@palmpartners.se

Noter

1. Källa: Sydsvenska Industri- och Handelskammarens rapport nr 2 2009 : Leverantörsrelationer – så funkar de

Palm&Partners är ett av Sveriges mest erfarna HR-bolag med moderna metoder och starka nätverk. Vi arbetar med fokus på bästa resultat, omtanke om människorna i processen och rätt arbetsmodell anpassat för din marknad.