Umeå kommun

Trygghet i fokus för UmeBrås nya vision

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 16:24 CEST

Med ny vision som lyder ”Tillsammans skapar vi trygghet och delaktighet i ett ungt, modigt och växande Umeå” tar UmeBrå nya tag. Målet är att fortsätta göra Umeå till en trygg och attraktiv stad att leva och bo i.

Under våren har Esam, konslutbyrå med fokus på hållbar utveckling, gjort en genomlysning av UmeBrås verksamhet. Syftet har varit att utvärdera gamla arbetsmetoder, göra en översyn av organisationen samt utveckla och identifiera förbättringsområden.Genomlysningen har gjorts genom intervjuer, dokumentstudier och en workshopserie med nyckelpersoner inom olika organisationer och myndigheter.

- Den konkreta förändringen blir en mer tydlig och stringent organisation som bättre hänger ihop med den nya kommunorganisationen, säger Lennart Holmlund, ordförande i UmeBrå.

Nytt mötesforum och lokala nätverk

UmeBrå Forum kallas en ny mötesplats som skapas som ett resultat av genomlysningen. Målsättningen är att skapa en mötesplats med en bred kunskapsöverföring samt informationsspridning i frågorna. Här ska fler aktörer bli inbjudna i arbetet för att skapa ökad delaktighet, vilket är en viktig del i UmeBrås arbete för en trygg stad.

Nytt är också att UmeBrå tar en mer aktiv roll i upprättande av lokala nätverk på bostadsområden i Umeå. Detta görs för att bättre fokusera på viktiga lokala kunskaper och att kunna fånga upp olika problemområden tidigt.

Skapar trygghet för umeåborna

Umeå kommuns drog- och brottsförebyggande arbete har under många år bedrivits i samverkan med olika aktörer inom kommunen. Den viktigaste utgångspunkten för UmeBrå är att invånare i Umeå kommun ska känna sig trygga och uppleva livskvalitet i denna växande stad.

-Genomlysningen gör att arbetet med att skapa trygghet för kommunmedborgaren blir bättre och säkerställer att invånare i Umeå kommun känner sig trygga och upplever livskvalitet i en växande stad, säger Lennart Andersson, Enhetschef på UmeBrå.

Mer information

Lennart Holmlund (S)
ordförande UmeBrå
ordförande kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
ledamot UmeBrå
1:e vice ordförande kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Lennart Andersson
Enhetschef UmeBrå
090-16 16 25
070-300 72 02
lennart.andersson@umea.se

Linn Arvidsson
Kommunikatör
Umeå kommun
072-235 6335
linn.arvidsson@umea.se