Marginalen Bank

Trygghet och låga avgifter viktigare än hög avkastning

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 16:52 CET

Svenska folkets sparande ökar i takt med den finansiella osäkerheten. När svensken väljer sparform prioriteras låga avgifter, förståelse för sparprodukten och trygghet. Minst viktigt är att snabbt kunna få tillgång till sparpengarna och hög avkastning. Detta visar en ny undersökning som Marginalen Bank har utfört tillsammans med Novus, där 1 000 svenskar har svarat på frågor om sitt sparande.

Nästan hälften av de tillfrågade har ökat sparandet på sparkonto under de senaste två åren. Sparandet handlar i första hand om att skapa trygghet inför framtiden och inte om konsumtion. Åtta av tio sparar för att ha en buffert för oförutsedda händelser och nästan sex av tio ungdomar upp till 29 år sparar till sitt framtida boende.

 -       Eftersom låga avgifter och förståelse för sparprodukten är mest viktigt för spararna är det inte konstigt att drygt fyra av tio har ökat sina besparingar till förmån för sparkonto under de två senaste åren. Dessutom uppger sju av tio att man vill slippa vara aktiv för att undvika en förlust, säger Fernando Miranda, vd för Marginalen Bank.

Låga avgifter är det som flest anser vara viktigt för sitt sparande. Drygt tre av fyra anger att det är mycket viktigt eller viktigt. Förståelse för sparformen anger 71 procent är mycket viktigt eller viktigt. Att snabbt få tillgång till sparpengar för att kunna använda dem till exempelvis en investering eller konsumtion rankas som minst viktigt (57 procent), liksom hög avkastning (59 procent).

 Den populäraste sparformen är sparkontot, som 86 procent har, följt av fonder (64 procent) och aktier (30 procent).

-       Vi ser en utveckling mot alltmer komplicerade produkter med svårförståliga villkor på marknaden. Vår roll är att erbjuda precis det motsatta, säger Fernando Miranda.

Män anser sig vara mer insatta i de sparformer de sparar i än kvinnor. Samma sak gäller personer som är äldre än 50 år jämfört med yngre samt gifta jämfört med personer som inte är gifta eller lever i samboförhållande.

Undersökningen visar också att över hälften inte har ett sparande, eller är oroliga över att de inte har tillräckligt med besparingar. Och av dem som inte har ett sparande på minst 25 000 kronor uppger drygt hälften av svenska folket att orsaken är att de inte har råd.  Nästan var femte person uppger att de ersätter sparande med amortering på lån alternativt har ett privat pensionssparande.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel i samarbete med Hero Kommunikation mellan 13 och 19 september 2012. Urvalet var riksrepresentativt och totalt deltog 1 000 personer. 

 Med sparande i denna undersökning avses avsättning av pengar som inte är privat skattegynnat pensions­sparande, amortering på exempelvis bostadslån och/eller specifikt bosparande i HSB, Riksbyggen eller liknande. Det kan både vara som en engångsinsättning och/eller kontinuerligt sparande.

Spargränsen om 25 000 kronor har valts utifrån att en genomsnittlig nettolön är cirka 21 500 kronor i månaden 2012 (medellönen 2011 var 29 000 kronor per månad och kommunal skattesats var 31,6 %).

Hela rapporten går att läsa här

För mer information

Sven Albertsson, chef inlåning, tel: 070-779 21 63, e-post: sven.albertsson@marginalen.se

Anders Karlström, informationschef, tel: 070- 735 36 77, e-post: anders.karlstrom@marginalen.se


Om Marginalen Bank

Marginalen Bank är en ny bank på den svenska marknaden, som erbjuder enkla och tydliga banktjänster för privatpersoner och företag. Banken, som ingår i Marginalen Group (koncernen), bildades i augusti 2010 genom att Finans AB Marginalen gick samman med systerbolaget Bank2 (förvärvades 2008) och delar av Citibanks svenska konsumentbank som förvärvades under 2010. I Marginalen Group ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen grundades ursprungligen 1979 och har cirka 350 medarbetare i Stockholm, Borås, Gävle, Kalix, Hudiksvall, Härnösand, Åre och Söderhamn samt i Nederländerna, Lettland och Litauen. För mer information om företaget se www.marginalen.se.