Sigtuna kommun

Tryggheten har ökat i Sigtuna kommun

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 11:35 CEST

Tisdagen den 11 juni genomfördes en trygghetskonferens på Mor Johannes kyrka i Valsta. Där presenterades bland annat resultaten från den mätning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört, som visar att tryggheten ökat i kommunen sedan 2006.

Mätningen utgår från inkomna svar på enkätfrågor riktade till kommunens invånare om hur de upplever tryggheten i sin hemort. Enkäten har använts i över tio år av kommuner, polisen med flera, och resultaten sammanställs i värden på en skala mellan 0 och 6, där 0 innebär att det inte finns några problem överhuvudtaget, och 6 innebär att det finns alarmerande problem med tryggheten i området.

Sigtuna kommuns värde är 2.03, vilket är en förbättring i förhållande till de två tidigare undersökningarna från 2006 och 2001, som gav värdena 2,15 respektive och 2,24. Undersökningen visar på en kraftig minskning när det gäller invånarnas utsatthet för brott från 24 %
(2006) till 18 % (2013).

- Jag gläds åt att utvecklingen går åt rätt håll, men detta innebär inte att vi nöjer oss med dagens situation. De problem som finns tar vi på största allvar. Sigtuna kommun ska vara tryggt och snyggt och därför utvecklar vi samarbetet med polis, brandkår, frivilligorganisationer, näringsliv och andra viktiga parter. Tryggt ska bli tryggare och snyggt ska bli snyggare, kommenterar Lars Bryntesson (S),
kommunstyrelsens ordförande.

Hans kommunalrådskollega Pierre Cengiz-Edstrand (MP), som också deltog på konferensen, fyller i:

- Att kommuninvånarna känner sig trygga i sina bostadsområden är jätteviktigt för den sociala hållbarheten, för att samhället ska fungera. Ska vi förbättra situationen ytterligare är det viktigt att vi får fler invånare att engagera sig och känna ett medansvar för tryggheten och för kommunens framtid, både som individer och genom ideella organisationer. Trygghetskonferensen var ett viktigt avstamp för detta.

Även Centerpartiets kommunalråd Bosse Andersson ser positivt på mätningens resultat:

- Det är bra att utvecklingen går åt rätt håll.
Det största problemområde som lyfts fram i mätningen är trafiksituationen. Det
visar att ett helhetsgrepp om tryggheten också måste innefatta satsningar för
att göra det säkrare att färdas såväl kollektivt som med cykel eller bil, avslutar
han.

Presskontakt

Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande, genom
Martin Rynoson, politisk sekreterare, 0727-276 792

Pierre Cengiz-Edstrand (MP), kommunalråd, 0704-679 485

Bosse Andersson (C),
kommunalråd, 0736-610 402

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstocholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.  För mer information: http://www.sigtuna.se