Linköpings kommun

Tryggheten ska öka i Linköping

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 11:11 CET

Linköpings kommun vill öka tryggheten runt om i kommunen och fler föreningar och medborgare behöver engagera sig i trygghetsinsatser. För att få fler att engagera sig träffades ett antal föreningar, borgmästare Helena Balthammar och kommunalråd Birgitta Rydhagen för ett möte under tisdagskvällen.

– Ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg i sitt bostadsområde. Vi jobbar därför tillsammans med föreningslivet för att öka tryggheten. Från kommunens sida försöker vi bistå föreningarna så gott vi kan för att skapa förutsättningar för fler att engagera sig i sitt närområde, säger borgmästare Helena Balthammar (S).

Under mötet framgick det att det behövs fler personer som nattvandrar i centrum och i det egna bostadsområdet, men att också att det behövs trygghetsinsatser för att skapa fler möjligheter till positiva möten runtom i kommunen. Det kan handla både om förebyggande insatser och om stöd till den som utsätts för brott. Deltagarna vid mötet önskade stöd från kommunen för att få fler att engagera sig i trygghetsskapande frivilligverksamheter.

– Ideella organisationer och medborgare är väldigt viktiga i trygghetsarbetet och gör redan ett bra jobb, men vi ser gärna att fler engagerar sig. Det behövs människor i olika åldrar och med olika erfarenheter, säger kommunalråd Birgitta Rydhagen (MP).

För mer information kontakta borgmästare Helena Balthammar (S), telefon 072-582 80 69.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.