BXO Solutions AB

Trygghetslarm med stöd för VoIP

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2008 13:45 CEST

BXO Solutions presenterar nu en talkommunikationslösning bland annat för äldre- och seniorboenden. Lösningen, som bygger på trådlös Voice Over IP, kommer att visas på Skydd 2008.

Det nya arbetssättet "tyst vårdmiljö" efterfrågas allt mer. Det ligger i linje med visionen inom vård och omsorg att respektera brukarens integritet och uppnå diskretion mellan den som larmar och vårdpersonalen. Nu behöver man inte överpresentera larmen i displayer och med ljudsignaler för att få upp säkerheten, detta är ett minne blott med en modern larmhanteringsplattform!

Lösningen gör det möjligt att bygga ut befintliga kallelsesignalsystem eller trygghetslarm med talmöjlighet. Tack vare möjligheten att använda trådlös kommunikation, kan man även komma undan utan ny kabeldragning.
Den unika funktionen XBACK kombinerar det bästa i ett uppringt system med fördelarna i ett callback-system.

Mer information:
http://bxo.se/content/view/111/65/

Kort om BXO:
BXO Solutions är ett utvecklingsföretag som tar fram lösningar för larmhantering.En av våra produkter som på kort tid har fått stor uppmärksamhet är BXO Pager, larmvisning i realtid på vanliga mobiltelefoner.Våra lösningar används idag på ett flertal olika anläggningar, från tillverkningsindustri till vård och omsorg.

Bilder:
http://bxo.se/images/products/voip/IPTT80_1_128.jpg
http://bxo.se/images/products/voip/IPTT80_1.png
http://bxo.se/images/products/solutions/SS_VoIP_Enkel.png